webmisie

redemptoristé

Myšlenka dne

Kalendář výročí
po út st čt so ne
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Jezis a MatousNějaký člověk přistoupil k Ježíšovi a zeptal se: "Mistře, co dobrého mám udělat, abych dosáhl věčného života?"

On mu řekl: "Proč se mě ptáš, co je dobré? Jenom jeden je dobrý. Chceš-li však vejít do života, zachovávej přikázání."

Zeptal se ho: "Která?"

Ježíš odpověděl: "Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, cti otce i matku a miluj svého bližního jako sám sebe."

Jinoch mu řekl: "To všechno jsem zachovával. Co mi ještě schází?"

Ježíš mu řekl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!"

Když jinoch to slovo uslyšel, odešel zarmoucen, protože měl velký majetek. (Mt 19,16-22)


Různé tužby se ozývají v našem srdci. Je dobré si je uvědomit, uspořádat, zařadit podle správného řebříčku hodnot. Je však i touha, která je nepopsatelná, která nás přesahuje a kdybychom ji chtěli naplnit čímkoli, co potkáme na tomto světě, zjistíme, že ji nedokážeme završit.

Jaké dobro máme konat, abychom dosáhli naplnění věčnosti? Začněme láskou k Bohu. Přiblížením se k němu. Ve vroucí touze po Nekonečném zachovávejme jeho přikázání. Vyvarujme se všeho, co vede k zabití druhého zlobou, nenávistí, závistí, smutkem ze štěstí druhého, mstou, zlým slovem. Zbavujme se nečistého pohledu, nečistých tužeb a ducha smilstva, který může dozrát až ke zničení manželství našich bližních. Neberme si, co nám nepatří.

Přibližujme se s láskou k Ježíši jako k jedinému pokladu našeho života, ve světle kterého zblednou všechny jistoty našeho bytí. V štědrosti rozdat to, na čem lpíme a přilnout ke svému Spasiteli vykročme za Ježíšem v touze naplnit svůj život.

Každý z nás máme nějakou oblast, na které existenčně visíme, nebo máme alespoň tu tendenci.

Poprosme o sílu rozdat druhým to, co si uzurpujeme sami pro sebe a vykročit s důvěrou cestou, kterou nám Ježíš ukazuje. Rozdávejme našim bližním dostatek času, prohlubujme s nimi dobrou komunikaci, obdarujme druhé dobrým slovem, hmotným darem, odpouštěním, milosrdenstvím, dobrým příkladem.


Pane Ježíši, prosím, vlož do mého srdce lásku k tobě,

odvahu vykročit za tebou ve svobodě srdce,

které už není svázáno žádnou pomíjející touhou.

Zaměř mou existenci na tebe,

abych objevil, že v tobě mám všechno.

Dej mi na cestě k tobě vytrvat až do konce.

Amen.

Pin It

Komentáře vytvořeny pomocí CComment