webmisie

redemptoristé

Myšlenka dne

Kalendář výročí
po út st čt so ne
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Jezis uzdravuje nemocneJežíš chodil od města k městu, od vesnice k vesnici a kázal a hlásal radostnou zvěst o Božím království. Bylo s ním Dvanáct apoštolů a některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí: Marie, zvaná Magdalská, z které vyšlo sedm zlých duchů, dále Jana, manželka Herodova správce Chuzy, Zuzana a mnoho jiných, které se o ně staraly ze svého majetku. (Lk 8,1-3)
Pán Ježíš ve své touze, aby se lidé setkali s Boží odpouštějící láskou a mohli žít věčným životem, nehlásal evangelium jenom tehdy, před dvěma tisíci lety, kdy procházel Palestinou a Izraelem. Všimněme si, že dnes prochází městy a vesnicemi téměř po celém světě skrze eucharistii, svátosti, působení svých služebníků kněží, biskupů i laiků. Jsou místa, kde ho ještě lidé neslyšeli. Jsou však také místa, kde už evangelium bylo hlásáno, ale dnes se již nepřijímá jako radostná zvěst. Zůstalo pouze nějaké historické povědomí nějakého křesťanství. A zde má být evangelium hlásáno znovu a způsobem, aby Ježíš byl přijímán jako Spasitel a Vykupitel.
Ježíš chce procházet dál, a to především naším životem a v oblastech našich názorů, kde sice máme nějaké "povědomí" Boží přítomnosti, ale ještě jsme je zcela neotevřeli Bohu - Spasiteli. V kterých záležitostech nenecháváme Pánu prostor?
Nejde o to, abychom přijali Ježíše do našeho života, a nic nezměnili. Jde o to, abychom se nechali přijmout Ježíšovým životem, jeho láskou, odpuštěním a pak Ježíše následovali. Ježíšův život a jeho zájmy se mají stát naším životem a našimi zájmy. Totiž tehdy se vyhneme základnímu nepochopení, které se může v duchovním životě objevit - často se můžeme modlit, aby nám Bůh žehnal, dával své dary, uzdravoval nás - a my tyto Boží milosti nakonec použijeme jenom ke svým zájmům, rozkoším a cílům. Pán pak bezradně stojí přede dveřmi našeho srdce, tluče a tluče a my ani nechceme slyšet.

Pane Ježíši, chci s tebou kráčet mým životem,
chci tě následovat a nechat měnit mé srdce
tvojí přítomností, tvým slovem a tvým životem.
Chci, Pane, aby láska, která proudí ve tvém Srdci,
zářila také ve mně na všechny mé bližní. Amen.
Pin It

Komentáře vytvořeny pomocí CComment