webmisie

redemptoristé

Myšlenka dne

soudJežíš řekl svým učedníkům: "Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: `Nebudeš přísahat křivě, ale splníš Pánu své přísahy.' Ale já vám říkám: Vůbec nepřísahejte: ani při nebi, protože je to Boží trůn, ani při zemi, protože je to podnož jeho nohou, ani při Jeruzalému, protože je to město velikého krále; ani při své hlavě nepřísahej, protože ani jediný vlas nemůžeš udělat světlým nebo tmavým. Ale vaše řeč ať je: ano, ano - ne, ne. Co je nad to, je ze Zlého." (Mt 5,33-37)
Naše doba trpí inflací slova. Slovo ztrácí hodnotu. V mezilidských vztazích slovo často nic neznamená a na druhé straně špatná slova silně zasahují životy lidí. Slovem můžeme přinést život, ale také vysloveným slovem můžeme druhého zabít. Falešným slovem, záplavou slov, která nejsou pravdivá, která zamlžují pravdu a která sledují egoistický cíl, tím vším se obíráme o Božího Ducha, který je Duchem pravdy.
Zvláště dnešní den si dejme pozor na to, co říkáme, jak mluvíme a z jakého důvodu chceme něco vyslovit. Nezapomeňme, že za každým naším slovem se má skrývat láska vyvěrající z pramene pravdy, tedy z toho, který o sobě řekl: "Já jsem cesta, pravda a život." Zřekněme se slov, která by byla výrazem přenosu naší otrávenosti a pouze ventilem naší prázdnoty. Místo toho si najděme chvilku ticha, prostoru beze slov, abychom mohli uslyšet slovo Boží lásky, která nás chce osvobodit.

Pane Ježíši, dej nám odvahu k pravdě,
ať ji říkáme i žijeme s láskou,
a tak můžeme přijímat i přinášet
osvobození z otroctví lži a přetvářky. Amen.
Pin It

Komentáře vytvořeny pomocí CComment