webmisie

redemptoristé

Myšlenka dne

Kalendář výročí
po út st čt so ne
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Bozske SrdceJežíš řekl svým učedníkům:

"Vám, kteří posloucháte, říkám:

Milujte své nepřátele,

prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí,

žehnejte těm, kdo vás proklínají,

modlete se za ty, kdo vám ubližují.

Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou;

kdo ti bere plášť, tomu neodpírej ani šaty.

Každému, kdo tě prosí, dávej,

a kdo ti bere, co je tvoje, od toho nežádej nic nazpátek.

Jak chcete, aby lidé dělali vám, tak i vy dělejte jim.

Jestliže milujete ty, kdo milují vás, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. Prokazujete-li dobrodiní těm, kdo je prokazují vám, co za to můžete čekat od Boha? To přece dělají i hříšníci. Půjčujete-li těm, od kterých doufáte, že vám to vrátí, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby dostali stejně tolik nazpátek.

Ale milujte své nepřátele,

prokazujte dobrodiní

a půjčujte a nic nečekejte zpět.

Vaše odměna bude hojná a budete syny Nejvyššího,

neboť on je dobrý k nevděčným i zlým.

Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec!

Nesuďte, a nebudete souzeni,

nezavrhujte, a nebudete zavrženi.

Odpouštějte, a bude vám odpuštěno.

Dávejte, a dostanete:

míru dobrou, natlačenou, natřesenou

a vrchovatou vám dají do klína.

Neboť jakou mírou měříte, takovou se naměří zas vám." (Lk 6,27-38)


Při naslouchání tomuto evangeliu se možná cítíme bezmocní. Můžeme si dávat různá předsevzetí konat dobro těm, kteří nám ubližují, ale život nám dokáže připravit takové situace, které podle Ježíšova slova nezvládneme. Jak můžeme mít sílu k lásce k nepřátelům, když máme problémy projevit lásku těm, které máme rádi? Jak můžeme najít v sobě sílu modlit se za ty, kteří nám ubližují, nebo velmi ublížili v našem životě, když se někdy stěží pomodlíme ráno a večer? Kde vzít tu energii k překročení našeho já, volajícího po spravedlnosti, když nám někdo křivdí?

Pokud se budeme spoléhat jenom na svou dobrotu a schopnost přijetí druhého, v životě to nebude stačit k lásce k bližním. Ježíš mluví o vítězství. To, co nám sdělil, naplnil do posledního slova v čase pronásledování a v utrpení za naši spásu. Tento stejný Ježíš nás z kříže učí lásce k nepřátelům.

Jedině ve spojení s Ježíšem,

jedině tehdy, kdy budeme vkládat sebe do jeho rukou,

když necháme měnit naše srdce jeho Srdcem, slovem a jeho způsobem života,

tehdy, když ho budeme přijímat v Eucharistii, prosit ho o odpuštění našich hříchů,

když se o lásku k bližním a k nepřátelům budeme vroucně modlit,

když budeme chtít odpustit těm, kteří se proti nám prohřešili,

jedině tehdy v nás Kristus bude vítězit tváří v tvář zlu.

V postoji, o kterém Ježíš mluví, je pravá svoboda, která se nedá zlomit žádným zlem a ani se k žádnému zlu nedá donutit.


Projděme si ještě jednou dnešní evangelium, a Ježíšovo slovo vyslovujme jako prosebnou modlitbu, aby nám Bůh skrze svého Syna daroval lásku k nepřátelům a abychom Bohu dali úplné místo ve svém srdci. Tak budeme moci vítězit a dorůstat do pravé svobody.

Pin It

Komentáře vytvořeny pomocí CComment