webmisie

redemptoristé

Nejbližší události

Žádné nadcházející události k zobrazení!
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
podcastweb  Diskusniportalwebmisie  Bohosluzbyzive PixTellerwebmisie na instagramu
Maria bolestna webU Ježíšova kříže stála jeho matka, příbuzná jeho matky Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš uviděl svou matku a jak při ní stojí učedník, kterého měl rád, řekl matce: „Ženo, to je tvůj syn.“ Potom řekl učedníkovi: „To je tvá matka“. A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě.  (Jan 19,25-27)

Číst dál: Panna Maria bolestná

Přidat komentář (0 Komentářů)
Makta jednoty krestanuJe bezesporu pěkným lidským obyčejem vzpomínat narozenin našich příbuzných a přátel. Ve sdělovacích prostředcích se rovněž připomínají narozeniny velkých lidí, kteří se nějak proslavili, získali si zásluhy o lidstvo nebo aspoň o svou domovinu.
Je tedy naprosto samozřejmé, že církev vděčně vzpomíná narozenin Pána Ježíše, svého zakladatele, zvláštní slavností o Vánocích. Někdy kolem 7. století přistoupila i vzpomínka na zrození nejčistší Matky Spasitelovy. O narození Páně nám vypravují evangelisté Matouš a Lukáš vzácné podrobnosti; o Narození Panny Marie nemáme v Písmu svatém ani zmínku. Není to ale nic divného, když uvážíme, že v prvotní církvi byla celá její pozornost soustředěna na vrcholné dílo Ježíše Krista, na jeho vykupitelskou smrt a jeho zmrtvýchvstání; všechno ostatní ustupovalo pro prvotní církev jaksi do pozadí. Přece však víme o Panně Marii tolik, abychom jí mohli upřímně blahopřát a také z celého srdce děkovat.

Číst dál: Narození naší nejlepší Matky

Přidat komentář (0 Komentářů)
NikonJPG copy2
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, to je krásný svátek, který mám moc rád, jednak mi připomíná moje řeholní sliby, ale nade vše máme možnost se zeptat Panny Marie, jak prožívat svůj život s Bohem. Naši předkové přinášeli o tomto svátku do kostela polní květiny a léčivé byliny a skládali z nich věnec - obětní dar. V mnoha zemích se to tak dělá dodnes.
Proč květiny, proč léčivé byliny?
Květinami si připomínali duševní krásu Panny Marie Matky Boží: "Celá krásná jsi, Maria". Léčivé byliny připomínaly pomoc a přímluvu u Syna Ježíše za nás všechny. Kdysi volala: "Synu, nemají vína!" Teď volá: "Nemají síly, nemají radosti, nevědí kam jít, jak dál,". Tak za nás jistě prosí i dnes, jako prosila za chudé svatebčany v Káně.

Číst dál: Mariina radost z Boha

Přidat komentář (0 Komentářů)
tomas apostol02Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: "Viděli jsme Pána!" On jim však odpověděl: "Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím."
Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: "Pokoj vám!" Potom vyzval Tomáše: "Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící."
Tomáš mu odpověděl: "Pán můj a Bůh můj."
Ježíš mu řekl: "Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili!" (Jan 20,24-29)

Číst dál: Pán můj a Bůh můj

Přidat komentář (0 Komentářů)

Doporučujeme