webmisie

redemptoristé

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nejbližší události

Žádné nadcházející události k zobrazení!
podcastweb  Diskusniportalwebmisie  Bohosluzbyzive PixTellerwebmisie na instagramu
04VarsavaPokračujeme v životopise sv. Klementa Hofbauera. Podíváme se na jeho životní osudy v Polsku a v Evropě.
Sv. Klement se nám v dalším popisu jeho životní cesty může také jako „věčný poutník“ ve snaze zakládat kláštery redemptoristů za Alpami v dalších částech Evropy. Pokud se mu něco podařilo, mnohé politické tlaky tehdejších mocnářů, státní policie a dokonce i některých kněží způsobily, že mnoho let budované dílo nakonec bylo zničeno. A tak Klement jakoby jenom okem víry mohl tušit, že se jednou podaří založit řád redemptoristů i v zemích za Alpami a rozšířit toto Boží dílo i do dalších částí světa.
Přidat komentář (0 Komentářů)
Advent01 01webJežíš řekl svým učedníkům: "Dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy přijde poslední den. Je to podobně jako s člověkem, který se vydal na cesty. Odešel z domu, dal svým služebníkům plnou moc, každému jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, protože nevíte, kdy přijde pán domu, zdali navečer nebo o půlnoci nebo za kuropění nebo ráno, aby vás, až znenadání přijde, nezastihl, jak spíte. Co říkám vám, říkám všem: Bděte!" (Mk 13,33-37)

Číst dál: Advent - Ježíš přichází

Přidat komentář (0 Komentářů)
07redemptoristaendŽivotní osudy sv. Klementa Hofbauera pokračují. Klement po nějakém čase mohl začít studovat teologii ve Vídni. Podpořily ho totiž tři bohaté sestry z rodiny von Maul. Toto studium neprobíhalo vůbec jednoduše, protože kromě náročnosti zde narážel na snahy mnohé dřívější teologické názory nahlížet zcela nově a také se na této univerzitě projevovala církevní politika Josefa II. omezující vliv Říma na rakouskou církev.
Přidat komentář (0 Komentářů)
03poustevnik a studentPokračujeme v životopise sv. Klementa Hofbauera. Jan (v té době ještě nenosil poustevnické jméno Klement) chtěl najít své životní povolání. Toužil se stát knězem, ale vnější okolnosti tomu zabraňovali – chudoba a nedostatek financí na vzdělání. Premonstrátem ve znojemském klášteře se stát nechtěl. Pravděpodobně z toho důvodu, že tamější premonstráti byli příliš poplatní názorům osvícenství a vlivu státu na církev. Jan si chtěl „vnitřně uspořádat Boží záležitosti“ a tak se opět vybral na pouť do Říma.
Přidat komentář (0 Komentářů)

Doporučujeme