webmisie

redemptoristé

podcastweb

Nejbližší události

Žádné nadcházející události k zobrazení!
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Nanebevstoupeni PaneKdyž se Ježíš naposled zjevil jedenácti apoštolům, řekl jim:
"Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu! Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen; kdo však neuvěří, bude zavržen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vyhánět zlé duchy, budou mluvit novými jazyky, budou brát hady do ruky, a když vypijí něco smrtelně jedovatého, neuškodí jim to; na nemocné budou vkládat ruce, a uzdraví se."
Tak k nim Pán Ježíš mluvil. Potom byl vzat do nebe a zasedl po Boží pravici. Učedníci pak vyšli a všude kázali. Pán působil s nimi a potvrzoval jejich slova znameními, která je provázela. (Mk 16,15-20)

Číst dál: Slavnost Nanebevstoupení Páně

Přidat komentář (0 Komentářů)
Fatima pasacci
Jedním z nejuznávaněších mariánských zjevení je zjevení Panny Marie ve Fatimě. Co je na něm tak zvláštní, že si ho rok co rok připomínáme? Proč neustále uvažujeme nad poselstvím Panny Marie, které nám dala prostřednictvím třech malých pasáčků?
Chtěl bych s vám společně pouvažovat nad třemi detaily těchto zjevení, které se dotýkají jádra fatimského poselství a mají význam také pro současnost.

Číst dál: Trvalé poselství Fatimy

Přidat komentář (0 Komentářů)
Maria neposkvrnene pocetiV den výročí ukončení II. světové války v Evrpúě připadá památka Panny Marie prostřednice všech milostí. Maria nám vyprošuje dobré dary. Skutečné dobro je však i v opozici našim tendencím hřešit, "vést války" proti našim blžním. Poprosme Marii, ať nám vyprosí milost sjednocení s Boží vůlí, ať tak vstoupí do našeho života opravdový mír.
Duchovní slovo ze Svaté Hory - P. David Horáček
 

Přidat komentář (0 Komentářů)
panna maria a jezis na krizi 2U Ježíšova kříže stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: "Ženo, hle, tvůj syn!"
Potom řekl tomu učedníkovi: "Hle, tvá matka!"
V tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě. (Jan 19,25-27)

Číst dál: Pana Maria, prostřednice všech milostí

Přidat komentář (0 Komentářů)

Doporučujeme