webmisie

redemptoristé

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
pitha
Bratři a sestry, dobří lidé,
uprostřed této noci bývají kostely nejvíce naplněny lidmi. Je tomu tak i zde. A rád bych mezi námi, kteří se zde setkáváme pravidelně celý rok, přivítal především ty, kdo sem přicházejí méně často, ty, kteří sem zajdou jen tuto noc a nejvíce ty, kdo jsou tu vůbec poprvé a možná prvně v kostele vůbec. Je jasné, proč tomu tak je. Dnešní slunovratová noc je ta nejdelší v roce, ale zároveň je to ta, kdy moc nočních temnot je zlomena. Slunce, životodárná nebeská síla, se začne vracet. Radost z této skutečnosti naplňovala lidi už v pradávných dobách. Odvážím se říct, že lidé doby kamenné se radovali více než my, protože to pro ně zcela přirozeně byla otázka přežití, resp. naděje na přežití.

Číst dál: Půlnoční dobré slovo

bl. Dominik TrčkaO Vánocích, hned po slavnosti narození Páně, slavíme postupně svátek sv. Štěpána, provomučedníka a později svátek Betlémských nemluvňátek, zabitých králem Herodesem.

My redemptoristé, máme jednoho blahoslaveného, který je také "vánočním mučedníkem." Jedná se o Dominika Metoděje Trčku, který se narodil na severní Moravě a byl zabit ve věznici Leopoldov v roce 1968 z důvodu, že o Vánocích si na cele zpíval koledy.

Číst dál: Bl. Metod Dominik Trčka - vánoční mučedník

Advent02 01web
Čekáme vůbec na něco víc, než na sportovní, kulturní, ekonomické nebo politické události? Křesťané jsou občas podezíráni nebo obviňováni z toho, že jejich učení znamená únik. Že neberou svět dost vážně, že se o něj moc nestarají, protože se těší do nebe a je jim celkem jedno, jak to tady dopadne.

Číst dál: Advent jako dobrodružství s Bohem

Srdce Panny MarieKdyž pojedl Adam ze stromu, zavolal na něj Hospodin Bůh a řekl mu: "Kde jsi?" On odpověděl: "Slyšel jsem tvůj hlas v zahradě a bál jsem se, že jsem nahý, a proto jsem se skryl."
(Bůh) řekl: "Kdopak ti pověděl, že jsi nahý? Jistě jsi jedl ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst!"
Člověk odpověděl: "Žena, kterou jsi mi dal, ta mi dala z toho stromu, a tak jsem jedl.
"Hospodin Bůh se zeptal ženy: "Cos to udělala?
"Žena odpověděla: "Had mě svedl, a tak jsem jedla."
Tu řekl Hospodin Bůh hadovi: "Protože jsi to udělal, bud zlořečený mezi všemi krotkými i divokými zvířaty. Budeš se plazit po břichu a žrát prach po všechny dny svého života. Nepřátelství ustanovuji mezi tebou a ženou, mezi potomstvem tvým a jejím. Její potomstvo ti zasáhne hlavu, zatímco ty zasáhneš jeho patu." Člověk dal své ženě jméno Eva, neboť se stala matkou všech živých.  (Gn 3, 9-15. 20)

Číst dál: Neposkvrněné početí Panny Marie

Doporučujeme

   

 

Otevřít/Zavřít