webmisie

redemptoristé

ruzenec02Růženec je modlitba rozjímavá a uvádí nás hlouběji do tajemství věčného života. Mnoho lidí má zkušenost zvláštní Boží ochrany a přímluvy Panny Marie v těžkých životních situacích, když se modlí tuto modlitbu. Na povzbuzení k modlitbě růžence si připomeňme, jak se k tomu vyjadřují někteří světci:

"Modlete se růženec každý den, abyste získali mír pro celý svět." - Naše Paní z Fatimy

"Když se modlíš růženec, andělé se radují, Nejsvětější Trojice v něm má potěšení, můj Syn v něm nachází radost, a já sama jsem šťastnější, než si vůbec dovedeš představit. Po svaté mešní oběti, není nic v církvi, co bych milovala jako růženec." - Nejsvětější Panna Maria blahoslavenému Alanovi de la Roche

"Jak krásná je rodina, která přednáší růženec každý večer" - sv. papež Jan Pavel II. Tento papež také nazval růženec svou "oblíbenou modlitbou," hned po mši svaté a liturgii hodin. 

Číst dál: Maria nás zve k modlitbě růžence

Maria Ruzencova bitva u LepantaV první polovině 16. století rozšiřovalo Turecko úspěšně své panství do Evropy. V té době se Sulejmanu I. podařilo dobýt Bělehrad a poté ostrov Rhodos.

Následovalo několik výprav proti Uhrám. Křesťanské vojsko v čele s Ludvíkem Jagellonským bylo v roce 1526 poraženo a král zahynul při útěku v bažině. Námořní výboje Sulejmanovy byly završeny úplnou porážkou španělského loďstva. V roce 1560 sultán vtrhl Maltu, kam se po dobytí Rhodu přesunuli johanité. Turkům se podařilo dobýt pouze vstupní tvrz Elmu. Později se z Malty bez úspěchu stáhli.

Číst dál: Panna Maria Růžencová a bitva u Lepanta

o. Michal 2 peP. Michal Zamskovský, slovenský misionář, redemptorista, nedávno prožil pouť do Fatimy společně s týmem televize LUX. A právě v této televizi P. Michal řekl několik slov na povzbuzení k víře v milující přítomnost Matky Boží a také povzbudil k modlitbě růžence. Slovo P. Michala v televizi LUX si můžete poslechnout zde.

VanekČasto považujeme Církev za jakousi instituci, která ovlivňuje naše názory a náš život. Boží slovo ji však představuje spíše nějak jinak (...ji však připodobňuje k matce, na níž je dítě ve všem závislé) Zahleďme se jak.

„Plesejte s Jeruzalémem, jásejte nad ním, všichni, kdo ho milujete, radujte se s ním, radujte se, všichni, kdo jste nad ním naříkali, abyste sáli do sytosti z prsu, který utěšuje, abyste pili s rozkoší ze zdroje jeho slávy. Neboť tak praví Hospodin: „Hle, přivalím na něj blaho jako řeku, jako rozvodněný potok slávu národů. Budete sát, ponesou vás na zádech a na klíně vás budou laskat. Jako matka utěšuje svého syna, tak já vás potěším, v Jeruzalémě naleznete útěchu. Uvidíte to a vaše srdce se zaraduje, jak tráva vypučí vaše kosti. Hospodinova ruka se ukáže na jeho služebnících.“ (Iz 66,10-14)

Číst dál: Církev jako přítomnost Krista utvářející společenství lidí

Doporučujeme