webmisie

redemptoristé

bible mobil3Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc říjen 2017 - Za poznávání Bible

modleme se za to, abychom byli více vděční za dar Božího slova a učili se číst a meditovat

Bibli, zvláště evangelium. Křesťané jsou stále zváni jít v Ježíšových stopách a vést duchovní boj proti pokušení Zlého silou Božího slova. Nikoli svými vlastními slovy, ta nejsou k ničemu a nemají v sobě sílu, která by ho přemohla. Boží Slovo má moc potřít Satana. Proto je třeba se důvěrně obeznámit s Biblí: číst ji často, rozjímat a vtiskovat do svého života.

Číst dál: Lépe poznat Boží slovo

redemptoristi redemptoristky

"Poslové naděje" je název dokumentárního filmu z roku 2014 o životě a práci redemptoristů  na území Slovenska - v tehdejší Bratislavské viceprovincii. Na začátku roku 2017 se spojili čeští a slovenští redemptoristé a vytvořili společnou provincii Bratislava-Praha.

Doporučujeme