webmisie

redemptoristé

poděkování

V našem životě se tu a tam může objevit období, kdy máme pocit, že z naší modlitby, nebo ze setkání s Bohem na mši svaté a vůbec z duchovního života jakoby se vytrácelo osobní prožívání Boha, jeho přítomnost a pomoc. Modlíme se a často se nám to jeví jako odříkání nějakých slov, na které se ani neumíme soustředit.

Číst dál: Modlitba na každý den

adorace.02Jak nás poučuje svatá víra a jak tedy musíme věřit, je Ježíš Kristus v Nejsvětější svátosti oltářní pod způsobou chleba skutečně přítomen. Nesmíme přitom však ani ztratit ze zřetele, že Ježíš sestupuje na naše oltáře jako na trůn lásky a milosrdenství. Takto si přeje ve skrytu být mezi námi ve dne i v noci, aby nás zahrnoval svými dary a podával nám důkaz své lásky.
Církev ustanovila svátek Božího Těla, kdy se zvláště oslavuje tajemství Nejsvětější svátosti. Svátost je uctívána v průvodě a vystavena v kostelech ke slavnostnímu společnému uctívání. Tak mají věřící klaněním, vděčností a příchylností posílit svou víru a úctu k láskyplné a neustálé přítomnosti Krista v této svátosti.

Číst dál: Svatý Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní

konzum obchodni centrum

Každý člověk, tím, že je člověkem - bez ohledu na náboženské, kulturní, historické a psychologické danosti -  je bytostí dynamickou, hledající a neustále se utvářející. Růst (nebo úpadek) člověka je dán tím, jak se rozhoduje, jakým způsobem usměrňuje svůj život, čím žije a pro co umírá - tedy jak vnímá smysl svého života a svou existenci.

Číst dál: Konzum a duchovní život

Bozske Srdce 02

Lidské hledání, které je vpečetěno do přirozenosti člověka, je jedním z přirozených základů křesťanské spirituality. Spiritualitu obecně chápeme jako směřování ducha, doptávání se člověka na život, jeho smysl a snahu nalézt pravdu o sobě samém. V nalézání této pravdy pak v pravé spiritualitě jde o praktickou snahu sjednotit svůj život s touto pravdou. Do tohoto osobního hledání vstupuje člověk s celým tajemstvím svého bytí, s vlastnostmi, jaké má, s povahovými črtami své osobnosti. Tak nabývá toto hledání neopakovatelnou hodnotu originality.

Číst dál: Ježíš Kristus - základ křesťanské spirituality

Doporučujeme