webmisie

redemptoristé

Myšlenka dne

Nejbližší události

Žádné nadcházející události k zobrazení!
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

o. Michal 2 peP. Michal Zamskovský, slovenský misionář, redemptorista, nedávno prožil pouť do Fatimy společně s týmem televize LUX. A právě v této televizi P. Michal řekl několik slov na povzbuzení k víře v milující přítomnost Matky Boží a také povzbudil k modlitbě růžence. Slovo P. Michala v televizi LUX si můžete poslechnout zde.

VanekČasto považujeme Církev za jakousi instituci, která ovlivňuje naše názory a náš život. Boží slovo ji však představuje spíše nějak jinak (...ji však připodobňuje k matce, na níž je dítě ve všem závislé) Zahleďme se jak.

„Plesejte s Jeruzalémem, jásejte nad ním, všichni, kdo ho milujete, radujte se s ním, radujte se, všichni, kdo jste nad ním naříkali, abyste sáli do sytosti z prsu, který utěšuje, abyste pili s rozkoší ze zdroje jeho slávy. Neboť tak praví Hospodin: „Hle, přivalím na něj blaho jako řeku, jako rozvodněný potok slávu národů. Budete sát, ponesou vás na zádech a na klíně vás budou laskat. Jako matka utěšuje svého syna, tak já vás potěším, v Jeruzalémě naleznete útěchu. Uvidíte to a vaše srdce se zaraduje, jak tráva vypučí vaše kosti. Hospodinova ruka se ukáže na jeho služebnících.“ (Iz 66,10-14)

Číst dál: Církev jako přítomnost Krista utvářející společenství lidí

bible mobil3Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc říjen 2017 - Za poznávání Bible

modleme se za to, abychom byli více vděční za dar Božího slova a učili se číst a meditovat

Bibli, zvláště evangelium. Křesťané jsou stále zváni jít v Ježíšových stopách a vést duchovní boj proti pokušení Zlého silou Božího slova. Nikoli svými vlastními slovy, ta nejsou k ničemu a nemají v sobě sílu, která by ho přemohla. Boží Slovo má moc potřít Satana. Proto je třeba se důvěrně obeznámit s Biblí: číst ji často, rozjímat a vtiskovat do svého života.

Číst dál: Lépe poznat Boží slovo

redemptoristi redemptoristky

"Poslové naděje" je název dokumentárního filmu z roku 2014 o životě a práci redemptoristů  na území Slovenska - v tehdejší Bratislavské viceprovincii. Na začátku roku 2017 se spojili čeští a slovenští redemptoristé a vytvořili společnou provincii Bratislava-Praha.

Doporučujeme