webmisie

redemptoristé

Myšlenka dne

podcastweb  Diskusniportalwebmisie  Bohosluzbyzive PixTellerwebmisie na instagramu
obraceniPavel promluvil k lidu: "Já jsem Žid. Narodil jsem se v Tarsu v Kilíkii, ale vyrostl jsem tady v tom městě, a přesně jsem byl vychován, jak to žádá otcovský zákon, ve škole u Gamaliela. Moje horlivost pro Boha byla veliká, jak je tomu u vás dodneška. Proto jsem pronásledoval toto učení až na smrt: dával jsem spoutat a do vězení zavírat muže i ženy. To mi může dosvědčit i velkněz a celá rada starších.
Od nich jsem také dostal listy pro bratry v Damašku a odebral se (tam), abych i odtamtud přivedl svázané (křesťany) do Jeruzaléma k potrestání.

Číst dál: Boží světlo v našem životě - obrácení sv. Pavla

Přidat komentář (0 Komentářů)
klement profil04Pomalu se bude končit jubilejní rok 200. letého výročí od smrti sv. Klementa Hofbauera, člena Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele. V krátkém seriálu s vámi chceme sdílet úvahy na téma života tohoto našeho světce. Různí spolubratři z naší Kongregace se zamýšleli nad životem sv. Klementa a snažili se poukázat na aktuálnost jeho spirituality pro dnešní dobu. Seriál těchto úvah má podtitul "Jedno tělo" podle citátu z listu apoštola Pavla.
"Jedno tělo a jeden Duch, byli jste povoláni k jedné naději." (Ef 4,4)

Číst dál: Jedno tělo (1): Svatý muž - silný vírou, radující se v naději, horlivý v misii pro Ježíše Krista

Přidat komentář (0 Komentářů)
Po Klementově smrti docházelo k rozvoji jím započatého díla a přinášelo užitek při obnově víry v Rakouské monarchii. Ostatky Klementa byly redemptoristy v roce 1847 uloženy do nové rakve a zpět vráceny do nově upraveného hrobu. O něco později v roce 1859 vyzval kardinál Otmar Rauscher redemptoristy, aby připravili dokumenty potřebné k procesu blahořečení. V roce 1862 dochází k přenesení Klementových ostatků do kostela Maria am Gestade. Následně roku...
Přidat komentář (0 Komentářů)
06VidenV září roku 1808 se Klement společně se třemi spolubratry dostává do Vídně a začíná opět od začátku. Místem prvního působiště byl kostel U milosrdných bratří a jednotliví Klementovi spolubratři dostali možnost působit v různých částech Vídně, takže Klementovi zůstal na výpomoc pouze klerik Stark, kterého připravoval k přijetí kněžství.
Přidat komentář (0 Komentářů)