webmisie

redemptoristé

podcastweb

Nejbližší události

Žádné nadcházející události k zobrazení!
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
VstanuapujduksvemuotciCZTáto! Když jistý Chris Turnbow uslyšel tento výkřik, překvapeně se ohlédl a uviděl svého syna Davida volat na něj z okna auta. Nezdá se mu to? Před pěti lety Chris bez vysvětlení opustil rodinu a skončil jako chudý bezdomovec žijící na ulici. Po setkání se svým otcem a matkou David přiznal, že jeho hrdost mu nedovolovala se vrátit: „Nechtěl jsem jít domů s prázdnýma rukama.“ Ale jeho matka odpověděla: „Právě tehdy jsi měl přijít domů!“

Číst dál: Otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil

Přidat komentář (0 Komentářů)
Bozi kralovstviAni Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny. (Mt 20,28)
Jakub a Jan byli oddanými učedníky Ježíše Krista. Pravděpodobně by udělali cokoli, o co by je požádal. V jistém smyslu ale také neměli tušení, o co jejich mistru a Pánu šlo. Jejich prosba sedět vedle něj v nebi ukazuje, že jejich hodnoty byly nadále ovlivňovány okolním světem, ve kterém vládla prestiž. Jejich úmysly byli dobré, ale stále se ještě měli co učit o tom, co znamená sloužit Bohu.

Číst dál: Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit

Přidat komentář (0 Komentářů)
myslenka05Královna Ester se utekla k Pánu, neboť se bála smrtelného nebezpečí, které hrozilo. Se svými služebnicemi ležela od rána do večera na zemi, a tak se modlila:
„Bože Abrahámův, Bože Izákův a Bože Jakubův, jsi požehnaný! Pomoz mně opuštěné, nemám mimo tebe jiného pomocníka, Pane, neboť mi hrozí nebezpečí. Z knih svých předků jsem slyšela číst, Pane, že až do konce vysvobozuješ všechny, kdo se ti líbí. Pomoz nyní mně opuštěné, nemám nikoho jen tebe, Pane, můj Bože! Pomoz mně osiřelé a vlož do mých úst vhodnou řeč před tváří lva (krále) a učiň, abych se mu zalíbila! Proměň jeho srdce, aby nenávidělo našeho nepřítele, ať zahyne on i ti, kteří stejně smýšlejí! Nás však vysvoboď z rukou našich nepřátel, proměň náš zármutek v radost a naše bolesti v záchranu!“ (Est 4)

Číst dál: Pomoz mi, Pane!

Přidat komentář (0 Komentářů)
Jezis modlitbaExistuje vůbec silnější nebo důležitější modlitba, než je modlitba Otče náš, kterou nás naučil Ježíš, Syn Otce? Navzdory tomu se tato modlitba může stát běžnou součástí naší rutiny. Zkusme si nyní najít trochu času a zamyslet se nad modlitbou Otče náš podle učení svatého Augustina, abychom v této důvěrně známé modlitbě objevili nový život:

Číst dál: V modlitbě volat k Bohu Otci

Přidat komentář (0 Komentářů)