webmisie

redemptoristé

Bozi slovo youtube redemptoristepodcastweb  Diskusniportalwebmisie  Bohosluzbyzive PixTellerwebmisie na instagramu
Advent01 01webJežíš řekl svým učedníkům: "Dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy přijde poslední den. Je to podobně jako s člověkem, který se vydal na cesty. Odešel z domu, dal svým služebníkům plnou moc, každému jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, protože nevíte, kdy přijde pán domu, zdali navečer nebo o půlnoci nebo za kuropění nebo ráno, aby vás, až znenadání přijde, nezastihl, jak spíte. Co říkám vám, říkám všem: Bděte!" (Mk 13,33-37)
Začínáme prožívat adventní dobu, čas očekávání a příchodu Ježíše Krista. Není to jenom nějaké symbolické období, kdy si připomínáme očekávání Izraele, který toužil po příchodu Mesiáše. Evangelium na začátku adventní doby navazuje na Boží slovo Ježíšovy eschatologické řeči, kde nám Pán připomíná realitu svého druhého příchodu a završení dějin lidstva.
Ježíšův druhý příchod je předcházen Božím přicházením do reality našich životů tady a teď. Ježíš přichází i dnešní den a žádá od nás připravenost a bdělost.
Být bdělým a očekávat příchod Pána není pouze "pasivním čekáním". Služebníky, které zanechává ve svém domě, pověřuje péčí o to, co mu je drahé. Vrátný musí být připraven vždy Pánu otevřít. Dnes k nám Ježíš přijde. V našich bližních a jejich prosbách. Příchod Ježíše v prožívání přítomného času je nenápadný a vyžaduje zvláštní bdělost a pozornost. Pán k nám přichází v dobrých vnuknutích, která se někdy týkají maličkostí. Jak často máme tendenci nad nimi mávnout rukou!
Abychom si všimli našeho Pána, potřebujeme více ticha. Tak budeme moci zachytit, dešifrovat a pochopit jeho slovo, kterým k nám mluví v událostech a dokonce i v těžkostech života.
V adventu máme prohlubovat bdělost v našich myšlenkách, rozhodnutích a zaměřit je skrze úmysl lásky k vnějšímu projevu dobra zvláště těm, kterým jsme lásku dlužni.
Pán přichází a záleží na nás, jak advent prožijeme.
Udělejme si každý den čas pro našeho Pána v osobní modlitbě, v přijímání Eucharistie, kdy Ježíš osobně ve své lidské i Božské přirozenosti se dotýká naší lidské podstaty. Otevírejme se na plody sv. Přijímání, kdy přijímáme přicházejícího Krista  a můžeme tak přijmout jeho uzdravení. Ježíš přichází ve svátosti smíření s otevřenou náručí a úplným přijetím, když se mu odevzdáme se všemi hříchy a s ochotou více nehřešit.

Advent má být časem prohloubení komunikace s Bohem i člověkem. Začněme malými krůčky, dejme si třeba o něco delší čas pro osobní modlitbu, s láskou k druhým posuňme hranice času, který s nimi prožijeme a to i tehdy, kdy to od nás vyžaduje více úsilí. Nezapomeňme, že tehdy přebýváme s naším Pánem, který už přišel.
Pin It

Komentáře vytvořeny pomocí CComment