webmisie

redemptoristé

Nejbližší události

Žádné nadcházející události k zobrazení!
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Eucharistie

Každý začátek je pro nás novou příležitostí a výzvou. Stojíme na začátku postního období, v němž se chceme důstojně připravit na slavení velikonočních svátků.

Je to období sebereflexe, lítosti, pokání, obrácení se k Bohu, tedy na správnou cestu. Máme se tedy pustit toho hmotného, světského a tělesného, toho, co stejně jednou pomine, a pustit se do rozjímání nad tím, co nás čeká a nemine, tedy uvažováním nad smrtí, a to, co bude následovat po ní.

V centru svatopostního období stojí Ježíš Kristus, trpící a ukřižovaný. Skrze něho a v něm našlo utrpení a smrt nový rozměr a smysl. Memento mori, pamatuj na smrt,“ modlí se v postním čase přísné řeholní řády, tedy žij dnes a každý den tak, abys byl připraven na smrt, aby tě nepřekvapila a neoloupila o šťastnou věčnost v nebi. Bůh dává umění dobře a moudře žít a dobrý, bohabojný a kající život jistě znamená i šťastnou smrt, jež je přechodem do ráje.

V postním období se tedy chceme zamyslet, zhodnotit a také jistě očistit své životy a duše. Postní doba je tím časem příhodným, krásným obdobím, jež nám liturgie a Bůh ve své pestrosti a štědrosti nabízejí, abychom to, co je třeba dali do pořádku. Období, které bychom podobně jako Bůh, měli brát zodpovědně a vážně.

To v jakém duchu a stylu jej prožijeme, záleží na nás a musíme to s rozvahou promyslet. Snad se budu více modlit v tichu, snad budu více číst Písmo svaté, snad se zaměřím na svou nedobrou vlastnost, nebo si vykonám dobrou svátost smíření, budu Bohu více vděčný, či udělám něco, co už dlouho odkládám, nebo se toho bojím, možností je tolik.

V postním období má být víc než kdy jindy na nás znát, jak Bohu dovolujeme, aby v nás a skrze nás působil, jak ho pouštíme ke kormidlu svého života a v důvěře říkáme: Pane, ty sám mě veď a určuj směr mého života. Vždyť my sami tak často buď kormidlo nedržíme pevně v rukách, či se necháme zlákat do slepé uličky hříchu, jež vnáší do našeho života zmatek a smutek.

Kde je Bůh, kde je Ježíš, je i Panna Maria bolestná. Také ji chceme jistě prosit o pomoc a přímluvu. Sedmibolestná Panna Maria nejlépe ví, co jejího milovaného Syna trápilo a přivedlo až na kříž - naše hříchy a lidská zloba. Zkusme znovu být v tomto čase milosti více lidmi, lidmi s otevřeným a pokorným srdcem, lidmi dobrými, stůjme v úctě a bázni před tajemstvím Ježíšova života i smrti a vyprošujme si milost dobrého života šťastné smrti, jež nám otevře věčné přátelství s Bohem.

Pin It

Doporučujeme

   

 

Otevřít/Zavřít

Andělé strážní

andel strazny01Andělé strážní nás chrání před útoky zlého ducha, pomáhají nám na cestě víry, dodávají odvahu a naději v těžkostech a svými vnuknutími nás napomínají, abychom se vyhýbali zlu a volili dobro.
Duchovní slovo ze Svaté Hory - P. František Boldy