webmisie

redemptoristé

Nejbližší události

Žádné nadcházející události k zobrazení!
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ruzenec
Nyní - praví Hospodin - obraťte se ke mně celým svým srdcem. (Joel 2,12)
Slovo "nyní" v tomto Božím volání je naléhavé, nepřipouští váhání. Toto slovo vyžaduje okamžité naplnění.
Můžeme téměř prožít, jak prorok Joel volal Boží lid k obrácení. Můžeme to objevit také v naléhavém volání apoštola Pavla: "Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy!" (2 Kor 6,2)
Jak Pavel, tak i prorok Joel, mluví o tom stejném: Bůh neustále touží obdarovat nás svou milostí. Je ustavičně ochoten nás žehnat. Toto je dobré si uvědomit, když začínáme čtyřicetidenní půst.
Když nás tedy Bůh chce obdarovat, k čemu je potřebný vlastně půst? Bůh žije v neustálém "nyní - teď". Pro nás to "nyní" netrvá pořád. Potřebujeme různá období, jakým je např. půst, abychom Bohu věnovali větší pozornost. Musíme si připomínat, že je důležité zjednodušit si své plány a dívat se intenzivněji na Boha.
Potřebujeme slyšet volání k důslednější modlitbě nebo postu, aby otřásly naší rutinou a přinutili nás více toužit po Bohu.
Využijme následujících čtyřicet dní na duchovní obnovu. Pokud stíháme svou modlitbu jenom tak narychlo, právě dnes - nyní - můžeme začít znovu. Jinak. Lépe.
Každý den darujme Bohu alespoň deset minut navíc. Pokud se nám to  zdá příliš - tak osm. Bez ohledu na to, kolik  času mu věnujeme, stane se to pro nás příležitostí, abychom se na chvilku vzdálili svým starostem a dali se více k dispozici Bohu.
Otevřeme-li mu den co den své srdce při čtení Svatého Písma, nezapomeňme se také nad Božím slovem zamyslet. Je adresováno každému z nás.
Snažme se porozumět tomu, co nám Bůh chce říci. V každém malém úseku času, který Bohu věnujeme, objevíme, že mu můžeme čím dál tím více důvěřovat a zakusíme podle jeho příslibů pokoj duše. Bůh každého z nás chce obdarovat svou přítomností, silou, pokojem a milosrdenstvím. Zároveň nás chce ale také naučit, abychom se chovali k druhým, jak on jedná ve svém milosrdenství s námi. To je ta nejlepší zkušenost postu.
Pin It

Doporučujeme

   

 

Otevřít/Zavřít

Andělé strážní

andel strazny01Andělé strážní nás chrání před útoky zlého ducha, pomáhají nám na cestě víry, dodávají odvahu a naději v těžkostech a svými vnuknutími nás napomínají, abychom se vyhýbali zlu a volili dobro.
Duchovní slovo ze Svaté Hory - P. František Boldy