webmisie

redemptoristé

Nejbližší události

Žádné nadcházející události k zobrazení!
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

misieHospodin řekl Mojžíšovi: „Mluv k celému společenství izraelských synů a řekni jim: 'Buďte svatí, poněvadž já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý! Nekraďte, nelžete, nepodvádějte jeden druhého! Nepřísahejte podvodně na mé jméno, znesvětili byste jméno svého Boha! Já jsem Hospodin! Neutiskuj svého bližního a neolupuj ho! Ať u tebe nezůstane do rána mzda tvého nádeníka! Nezlořeč hluchému a před slepce nedávej překážku, ale boj se svého Boha. Já jsem Hospodin!

Nedopouštěj se křivdy na soudu, nenadržuj chudákovi a nestraň velmožovi! Suď svého bližního spravedlivě! Své krajany neobcházej s pomluvou, neusiluj o život svého bližního. Já jsem Hospodin! K svému bratru neměj nenávist v srdci, ale otevřeně ho napomeň, aby ses kvůli němu neobtížil hříchem! Nemsti se, nechovej proti svým krajanům zášť, ale miluj svého bližního jako sebe. Já jsem Hospodin! (Lv 19,1-2.11-18)


Lentikulární obrázky jsou trojrozměrné obrazy, které se mění podle toho, z jakého úhlu se na ně díváme. Pokud si pozorně přečteme dnešní čtení z knihy Levitikus, také v něm můžeme objevit jakýsi "lentikulární obraz". Nejdříve si můžeme všimnout soupis zákazů, které Bůh dává izraelskému národu. Když úryvek přečteme celý, zjistíme, že se to postupně mění na "miluj svého bližního, jako sebe samého".

Z jednoho úhlu pohledu jakoby byla zbožnost pouze seznamem pravidel, ale z druhého je to sebe darující se láska. Bůh chce proměnit naše chápání toho, co je svatost, právě tak, jak nám toto čtení poskytuje dvě představy o ní. Nejlepší způsob, jakým můžeme prožít změnu ze "svatosti příkazů" na "svatost lásky", je nakonec poznat Boží lásku samu o sobě. Bůh je vzorem svatosti: čistý, mocný, plný majestátu, dokonalý. Jenomže základem těchto vlastností je jeho nejhlubší, nejnezištnější láska, jakou si vůbec dokážeme představit. Od momentu stvoření až po darování jediného Syna je vztah Boha k nám vztahem sebedarování, nic si nenechává pro sebe.

Ačkoli, zvláště na začátku, můžeme vnímat svatost jako dodržování souboru přikázání, pokud se později setkáme s Boží láskou a konkrétně ji ve svém životě zakusíme, stane se něco, co promění naše srdce a postoj k druhému člověku. Když při zpovědi prožijeme Boží milosrdenství, naše srdce se obměkčí také ve vztahu k druhým lidem. Když trávíme čas adorací, pak jsme trpělivější a jemnější. Nenechme se odradit, pokud naše láska není dokonalá. Dozrávání ve svatosti je proces, ve kterém necháme Boha, aby nás postupně přetvářel svou láskou - podobně jako se mění lentikulární obraz.

Dovol dnes Boží lásce, aby formovala tvé vztahy. Pozvi Pána do svého manželství, do vztahů s tvými kolegy nebo představeným nebo sousedy. Popros ho, aby ti ukázal způsob, jak můžeš tyto lidi dnes milovat ještě více. Můžeš se přes den pomodlit tuto modlitbu:


"Pane, udělej si se mnou, co se ti líbí. Můžeš použít můj život podle své vůle." Pak si možná všimneš, jak tě Bůh povzbuzuje, krůček po krůčku, abys dával druhým více milosrdenství, trpělivosti, pochopení a laskavosti.

Pin It

Doporučujeme

   

 

Otevřít/Zavřít

Andělé strážní

andel strazny01Andělé strážní nás chrání před útoky zlého ducha, pomáhají nám na cestě víry, dodávají odvahu a naději v těžkostech a svými vnuknutími nás napomínají, abychom se vyhýbali zlu a volili dobro.
Duchovní slovo ze Svaté Hory - P. František Boldy