webmisie

redemptoristé

On linesetkani

Obrázek dne

 
Kalendář výročí
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Bozi slovo youtube redemptoristepodcastweb  Diskusniportalwebmisie  Bohosluzbyzive PixTellerwebmisie na instagramu
Pozvání na poutě k sv. Klementu Hofbauerovi do Tasovic
Pozvání na poutě k sv. Klementu ...
Milí ...
Titulární slavnost Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele - redemptoristů
Titulární slavnost Kongregace ...
Tuto ...
Obětujme modlitby, práce i své utrpení za všechny postižené tornádem
Obětujme modlitby, práce i své ...
...
Pouť žen ze středních Čech k sv. Klementu Hofbauerovi
Pouť žen ze středních Čech k sv. ...
V ...

Nové články


Dovolím si citovat P. Tomáše Halíka: "Kdybych potkal církev evangelicky chudou, naplněnou pokorou a svatostí všech svých údů, nedávající nikomu v ničem příčinu k pohoršení, ano, onu nevěstu krásnou, "církev svatou, slavnou bez poskvrny", o níž čteme v Písmu, uznal bych, že se tentokrát v ďáblově maskérně ještě více snažili.

"Kde jsou tvé rány?" zeptal bych se. Kde jsou všechny projevy naší lidské slabosti, hříšnosti, malověrnosti, kde je ta věčně uprášená a rozbahněná půda našeho člověčenství, do níž Bůh vložil semeno svého Slova a z níž uhnětl člověka?

Kde je ta věčně nečistá a neuklizená země, do níž poslal, vtělil své Slovo, svého Syna a z níž je tedy též uhněteno Jeho mystické tělo, církev - lidé jako já a vy?" (Z knihy Dotkni se ran)

Bůh Ježíš se k nám sklání. To on "uklízí", to on očišťuje naše duše a životy, to on v trpělivosti věků vstupuje do reálných temnot našeho smýšlení. Ukazuje nám cestu trpělivosti. Tady na zemi nikdy církev nebude dokonalá, i když má růst do plnosti Kristovy lásky. Musíme přijmout fakt také ohledně našeho života, že nikdy tady na zemi nebudeme "svatí". Nikdy nenastane chvilka, že bychom se už nemuseli přibližovat k Bohu, volat k němu o milosrdenství, žádat ho o uzdravení z našich nemocí egoismu, vlastních představ, které jsou na hony vzdáleny skutečné pravdě. Vždy tu bude církev zraněná a zraňující. Budeme tady my, zranění a zraňující.

A do této reality zaznívá Kristův hlas dnešního evangelia - radostné zvěsti o našem uzdravení:

"Dal jsem vám příklad: Jak jsem já udělal vám, tak máte dělat i vy."

Můžeme se cítit hodnotní, mít vědomí své ceny, velikosti, dokonce máme si uvědomovat, že jsme Božími syny a dcerami. Z tohoto vědomí má však stejně okamžitě prýštit pokora milující služebné lásky, která v sobě nese nekonečnou trpělivost s nedostatky, hříšností i omezeností růstu nás samých a našich bližních.

Jsme společenství těch, kteří jsou hříšní, a mocí Ježíše Krista právě v tomto prostředí temnoty má začít zářit světlo naší snahy o projevy lásky a vytváření světa, ve kterém můžeme společně žít - tak jak nás to učí Kristus.


Pane Ježíši, ty jsi se svým Otcem a Duchem jediný svatý.

Chceme mít podíl na tvé lásce tím, že se ti vydáváme do rukou.

Necháváme se tebou očišťovat, uzdravovat, pronikat tvou přítomností.

Ty buď naší svatostí, silou, cestou, pravdou a životem. Amen.

Pin It

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Doporučujeme