webmisie

redemptoristé

Nejbližší události

Žádné nadcházející události k zobrazení!
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Bozske Srdce 02

Lidské hledání, které je vpečetěno do přirozenosti člověka, je jedním z přirozených základů křesťanské spirituality. Spiritualitu obecně chápeme jako směřování ducha, doptávání se člověka na život, jeho smysl a snahu nalézt pravdu o sobě samém. V nalézání této pravdy pak v pravé spiritualitě jde o praktickou snahu sjednotit svůj život s touto pravdou. Do tohoto osobního hledání vstupuje člověk s celým tajemstvím svého bytí, s vlastnostmi, jaké má, s povahovými črtami své osobnosti. Tak nabývá toto hledání neopakovatelnou hodnotu originality.

Je mnoho cest k Bohu, ale Bůh je přece jeden. Je jedna celistvá objektivní skutečnost, do které je člověk vržen svou existencí. Člověk, který by si hledal pouze „svou pravdu v odtržení od skutečnosti, která je „mocnější“ než on sám, by dospěl nakonec k závěru, že po celý život žil v iluzi.

Potřeba najít smysl života není v nás vtisknuta na teoretické úrovni, na úrovni pouze spekulativní. Sami v sobě jsme otázkou a žití života je postupnou odpovědí na to, kým jsme a kým se také máme stát. Vůbec není jedno, jak se zachováme v té či oné situaci. Naše rozhodování nás utváří nebo znetvořuje. Sami to dobře cítíme. A tak vyjádření, že je mnoho cest k Bohu, nemá budit dojem, že je jedno, jakou cestou člověk kráčí. V životě totiž objevujeme další směr, kterým se můžeme – ale také nemusíme – vydat. Někde v hlubinách a v podstatě našeho rozhodování, našeho „ano nebo ne tomu, co nás potkává, se skrývají další a další „nápovědy“, pomocí kterých zachytíme směr naší životní cesty.

Mnoho cest ve smyslu mnoha originalit, které tvoří lidstvo, tvoří originalitu Krista, tedy projevů jeho života v každém z nás. Na jedné straně se musíme vyhnout křečovité jednostrannosti bez vložení své originality hledání, na druhé straně si musíme dát pozor, aby naše „originalita nebyla pouze hledáním si alibi a výmluv, když bychom se chtěli vyhnout poznané pravdě.

Bůh do srdce každého z nás vložil základní rámec přirozenosti, která je vytvořena na „obraz Boha. Takto si Bůh „zadefinoval základy lidskosti, které jsou zřejmé v každé kultuře, v jakémkoli období lidských dějin a které také budou v budoucnu určovat identitu člověka. V každé kultuře je „máma“ a „táta“, byť každá skupina lidí tomu v kulturním prostředí dává jiný akcent. V historii lidstva vražda je vždy vraždou. Dobro a pomoc je přijímáno kladně v každé kultuře. A mohli bychom najít další a další skutečnosti, které popisují základní „lidský vjem“ skutečnosti, který je stejný u člověka v celé jeho historii.

V křesťanském životě nacházíme neměnné skutečnosti, které nám nabízí Bůh. Toto „určení člověka“, tato lidskost, toto „vržení do existence bez naší vůle“, fakt našeho jestvování, aniž bychom si ho předem mohli vybrat, nás žene k počátku našeho bytí.

Křesťanská spiritualita je založena na osobním setkáním s Ježíšem Kristem. Z tohoto setkání pramení skutečný duchovní život, zapojení všeho, co je v životě člověka podstatné, ale způsobem, který se různí podle okolností, životního stavu, osobních darů a vedení Ducha svatého. Jiná je křesťanská spiritualita člověka žijícího v manželství, jiná zas u kontemplativního mnicha a zase jiná u dítěte, nebo dospívajícího. Také se mluví o „spiritualitách“ různých společenství, např. řeholí, kongregací, laického hnutí apod.

Společným bodem a centrem mnohosti cest křesťana, kráčejícího s Bohem, je osoba Ježíše Krista. Křesťané tedy různým způsobem prožívají jednu a tutéž „stejnou skutečnost – osobní setkání s Bohem. Prvky tohoto vztahu k Bohu jsou přítomné u každého věřícího, leč na mnoho způsobů. Jedná se o osobní modlitbu, živou víru, lásku k Bohu a bližnímu, přijímání Boha ve svátostech, zaangažování se do konkrétního způsobu služby pro druhé a mnoho dalšího.

Pokud chceme jít za Kristem, nemusíme vymýšlet různé složité postupy, jak to udělat. V dalších částech se budeme společně zamýšlet, jak zapojit celou naši přirozenost – každý podle svých daností – do osobního „ano“ Bohu a jeho lásce k nám.

Pin It

Doporučujeme

   

 

Otevřít/Zavřít

Andělé strážní

andel strazny01Andělé strážní nás chrání před útoky zlého ducha, pomáhají nám na cestě víry, dodávají odvahu a naději v těžkostech a svými vnuknutími nás napomínají, abychom se vyhýbali zlu a volili dobro.
Duchovní slovo ze Svaté Hory - P. František Boldy