webmisie

redemptoristé

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nejbližší události

Žádné nadcházející události k zobrazení!

BibleJežíš začal mluvit ke svým učedníkům: "Mějte se na pozoru před kvasem farizeů, to jest před pokrytectvím. Nic není zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude jednou poznáno. Proto vše, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle, co jste šeptem mluvili v tajných úkrytech, bude se hlásat ze střech. Říkám to vám, svým přátelům: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale víc už vám udělat nemohou.

Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má moc vás zabít a ještě uvrhnout do pekla. Ano, pravím vám, toho se bojte! Což neprodávají pět vrabců za dva haléře? A přece ani jeden z nich není zapomenut před Bohem. Ano i vlasy na vaší hlavě jsou spočteny. Nebojte se, máte větší cenu než mnoho vrabců.

(Lk 12,1-7)


Pomalu se blížíme k eschatologickým tématům podzimu. Pán Ježíš připomíná, že jednou vyjde najevo i to nejtajnější rozhodnutí člověka, všechny úklady srdce a veškeré pomluvy. Všechna tajná mučení, týrání, vzájemná ubližování a udávání státní bezpečnosti, nespravedlivých státních systémů a konkrétní plánování všeho možného zla.

Také vyjde najevo veškeré dobro, dobré úmysly a činy. Paparazzi a redaktoři bulvárních časopisů na Božím soudu to budou mít hodně hodně těžké. Navíc zjistí, jakou temnotou zahalili své duše, když upsali svou duši ďáblu pomlouvajíc své bližní. Všichni pleticháři, členové temných tajných spolků, svobodní zednáři  a další a další budou němí hrůzou, kdvůli jakým malichernostem ztratili věčný život.

Jednou se každý z nás, včetně našich politiků a vládců vůbec, bude zodpovídat za své činy a úmysly. A navíc - vyjde to najevo. Myslím, že kvůli pocitu moci ani kvůli sexuálním zvrácenostem, ať už reálným, nebo chtěným v myšlenkách, se neoplatí riskovat vesmírnou ostudu (ono to bude zveřejněno nejenom před našimi známými, ale také před anděly) a připravovat si věčnou smrt.

Možná že jsme poctiví, upřímní a máme rádi pravdu. Pokud přesto všechno máme na svědomí nějakou temnotu, upřímně ji pojmenujme a vyznejme před Bohem s vírou v jeho milosrdenství. Náš Pán je věrný a odpuštěné zlo nám už nebude připomínat. Ani na veřejném soudu.


Pane Ježíši, Tobě je dána všechna moc na nebi, na zemi i v podsvětí. Zachraň nás od moci zlého ducha, dej nám milost, ať se k Tobě neustále utíkáme, hledáme pravdu upřímným srdcem a podle ní také žijeme až do konce. Amen.

Pin It

Komentáře vytvořeny pomocí CComment