webmisie

redemptoristé

Nejbližší události

Žádné nadcházející události k zobrazení!
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

myslenka03vertJežíš řekl svým učedníkům: "Není možné, aby nepřišla pohoršení; běda však tomu, skrze koho přicházejí. Bylo by pro něho lépe, kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a uvrhli ho do moře, než aby svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných. Mějte se na pozoru! Když tvůj bratr zhřeší, pokárej ho, a bude-li toho litovat, odpusť mu. A jestliže proti tobě zhřeší sedmkrát za den, a sedmkrát k tobě přijde s prosbou: `Je mi to líto´, odpustíš mu!"

Apoštolové řekli Pánu: "Dej nám více víry!" Pán jim řekl: "Kdybyste měli víru jako zrnko hořčice, řekli byste této moruši: `Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře´, a ona by vás poslechla." (Lk 17,1-6) 


Někdy můžeme být v pokušení ztrácet víru v církev jako v Boží společenství, když se v církvi dějí různá pohoršení. Jenže každý hřích, i ten neskrytější, zasahuje bolestně celé mystické tělo Kristovo. Tedy i naše hříchy jednou vyjdou na povrch.

Za ty, kteří vytvářejí velké pohoršení v církvi se máme modlit, aby jim Bůh daroval milost obrácení, pokání a mohli být uzdraveni Kristovou krví. My sami se nechováme vždycky, jak se má křesťan chovat. A také my potřebujeme Boží smilování.

Odpusťme dnes všem, kteří se proti nám provinili. Nastavme svá srdce na přítomnost Ducha svatého, aby nás připravil na odpuštění druhým ještě než přijdou s prosbou o odpuštění.

Abychom mohli dále věřit, že církev kromě lidské tváře má i tu božskou, potřebujeme zvláštní milost. Abychom uvěřili v nekonečné Boží milosrdenství, které se může projevit i k největším hříšníkům (a tím každý z nás často je) - k tomu je nutná Boží milost, nezasloužený dar. 


Pane Ježíši, dej nám více víry, ať jsme milosrdní k druhým tak, jako jsi milosrdný Ty k nám. Amen.

Pin It

Komentáře vytvořeny pomocí CComment