webmisie

redemptoristé

Nejbližší události

Žádné nadcházející události k zobrazení!
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

02 bible uteryJežíš řekl zástupům: „Ke komu přirovnám toto pokolení? Je jako děti, které sedí na tržišti a volají na své druhy: ,Hráli jsme vám, a vy jste netancovali, naříkali jsme, a vy jste neplakali.‘

Přišel Jan, nejedl a nepil, a říkají: ‚Je blázen.‘ Přišel Syn člověka, jí a pije, a říkají: ‚Je to žrout a pijan, přítel celníků a hříšníků.‘ Ale přece moudrost se ospravedlní svými skutky.“ (Mt 11,16-19)


Život, který přináší Ježíš Kristus, je pro každého člověka, pro každou povahu. Jsou lidé, kteří jsou zachyceni Božím slovem a vnímají ho svým temperamentem a mají tendenci Boží slovo žít v souladu s dary své přirozenosti. V církvi můžeme potkat ty, kteří žijí kontemplativním způsobem života, jíní zase aktivním životem v přímé službě nemocným či jiným potřebným lidem. Základní povolání v manželství nebo v zasvěcení se Bohu prožívají lidé podle svých povahových črt.

Bůh své požadavky říká s láskou. Tak se dotýká každého člověka svou milostí, aby mohl Boží slovo přijmout. Farizeové a zákoníci označili Ježíše, který byl blízko člověku svým milosrdenstvím a láskou, za žrouta a pijana. Jana Křtitele pro jeho asketický způsob života nazvali podivínem a bláznem. Tak si chtěli nastřádat alibi - i proti pravdě - aby nemuseli měnit svůj život.

Boží slovo někdy přichází i nevhod. Často vnímáme, jak Bůh svým evangeliem nepasuje naší povaze. Když Boží Syn mluví a chce nás přiblížit k sobě, dává na světlo pravdu o naší duši, o našem nitru a to se nám nemusí líbit. Totiž tehdy vyplave na povrch to, co je v nás skryté. A není to jenom dobro. V atmosféře útěku před pravdou máme tendenci Boží slovo překroutit podle svých choutek.

Pokud zachytíme toto pokušení dnešní den, kdy budeme mít tendenci se vymlouvat na to, že Bůh má příliš přísné požadavky na náš život, poprosme Pána, ať nám odpustí a ať nás zbaví egoismu a dá nám sílu jeho slovo žít.


Kde si chceme nastřádat alibi a výmluvy, abychom se nemuseli v něčem měnit?

Pin It

Komentáře vytvořeny pomocí CComment