webmisie

redemptoristé

Nejbližší události

Žádné nadcházející události k zobrazení!
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Vzývání Ducha svatého

Duch svatý2Přijď, Duchu moudrosti, a osvěť náš rozum, abychom stále jasněji poznávali Kristovo učení, zapal naše srdce, abychom se radovali z jeho velikostí a krásy, posilni naši vůli, abychom podle něho stále dokonaleji žili.

Přijď, Duchu rozumu, a nauč nás veškeré pravdě; abychom alespoň trochu pochopili, jaká je šířka a délka, výška a hloubka nekonečné moudrostí a vědomosti Boží.

Přijď, Duchu rady, a nauč nás v každé životní situaci správně se rozhodnout pro to, co je ke cti a slávě Boží a co prospěje ke spáse našich duší.

Přijď, Duchu síly, a posilni naši statečnost a odvahu, abychom se nebáli překážek a s tvou pomocí vykonali, co od nás Bůh žádá.

Přijď, Duchu umění, a nauč nás správně rozeznávat řád hodnot, stupnici dober, abychom pro dobra menší neodmítali hodnoty vyšší, pro dobra hmotná hodnoty duchovní.

Přijď, Duchu zbožnosti, a prohlubuj v nás synovskou důvěru dětí Božích, zdokonaluj naši modlitbu, abychom se k Bohu obraceli vždy upřímně a s naprostou důvěrou.

Přijď, Duchu bázně Boží, a naplň nás láskyplnou věrností, abychom přemáhali hřích a vše, co nás odvádí od Boha.

Ježíš uzdravujeK Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou ho prosil: "Chceš-li, můžeš mě očistit." Ježíš měl s ním soucit. Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: "Chci, buď čistý!" A hned od něho malomocenství odešlo a byl očištěn. Ježíš ho hned poslal pryč a přísně mu nařídil: "Ne abys někomu o tom říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a přines oběť za své očištění, jak nařídil Mojžíš - jim na svědectví." On odešel, ale začal to horlivě rozhlašovat a tu událost rozšiřovat, takže Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. Ale přesto k němu chodili lidé odevšad. (Mk 1,40-45)


Z jedné strany se uzdravenému nemůžeme divit, že v šoku nad svou záchranou horlivě rozhlašoval, co se událo. Někdy se tomuto člověku podobáme i my. V radosti nad Božími dary zapomeneme na samotného Pána. Dotyčný uzdravený zapomněl na to, že "vytrubováním" té události ohrožoval Ježíše. Kdo se totiž dotknul malomocného, musel podstoupit proceduru šetření, kdy se mělo ukázat, zda se nakazil, či nikoliv. Proto Ježíš nařídil uzdravenému, ať podstoupí proceduru šetření, zda jeho uzdravení uznají také kněží a tím i pochopí, že Ježíš má božskou moc.

Ne vždy je na místě rozhlašovat, co Bůh udělal v našem životě. I radost by měla mít čas dozrát. Pokud jí nedáme dostatečný čas, který potřebujeme k tomu, abychom si do hloubky uvědomili Boží lásku, moc, přítomnost a velikost, pak se může stát, že budeme víc "žvanit", než vydávat svědectví.

Tím nejkrásnějším potvrzením Boží moci je náš život v plnosti oddaný Bohu a také naše poslušnost. Tak se staneme svědky Božích znamení a někdy to nebude vyžadovat žádné dlouhé povídání.


Pane Ježíši Kriste, obracím se k tobě s důvěrou v tvou dobrou vůli. Obdaruj mě, prosím, milující poslušností - ať ti naslouchám, hledám tvou vůli a radostně plním to, co v životě mám dělat. Amen.

Doporučujeme

   

 

Otevřít/Zavřít

Andělé strážní

andel strazny01Andělé strážní nás chrání před útoky zlého ducha, pomáhají nám na cestě víry, dodávají odvahu a naději v těžkostech a svými vnuknutími nás napomínají, abychom se vyhýbali zlu a volili dobro.
Duchovní slovo ze Svaté Hory - P. František Boldy