webmisie

redemptoristé

Nejbližší události

Žádné nadcházející události k zobrazení!
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Vzývání Ducha svatého

Duch svatý2Přijď, Duchu moudrosti, a osvěť náš rozum, abychom stále jasněji poznávali Kristovo učení, zapal naše srdce, abychom se radovali z jeho velikostí a krásy, posilni naši vůli, abychom podle něho stále dokonaleji žili.

Přijď, Duchu rozumu, a nauč nás veškeré pravdě; abychom alespoň trochu pochopili, jaká je šířka a délka, výška a hloubka nekonečné moudrostí a vědomosti Boží.

Přijď, Duchu rady, a nauč nás v každé životní situaci správně se rozhodnout pro to, co je ke cti a slávě Boží a co prospěje ke spáse našich duší.

Přijď, Duchu síly, a posilni naši statečnost a odvahu, abychom se nebáli překážek a s tvou pomocí vykonali, co od nás Bůh žádá.

Přijď, Duchu umění, a nauč nás správně rozeznávat řád hodnot, stupnici dober, abychom pro dobra menší neodmítali hodnoty vyšší, pro dobra hmotná hodnoty duchovní.

Přijď, Duchu zbožnosti, a prohlubuj v nás synovskou důvěru dětí Božích, zdokonaluj naši modlitbu, abychom se k Bohu obraceli vždy upřímně a s naprostou důvěrou.

Přijď, Duchu bázně Boží, a naplň nás láskyplnou věrností, abychom přemáhali hřích a vše, co nás odvádí od Boha.

myslenka01horizZa Ježíšem přišla jeho matka a jeho příbuzní. Zůstali stát venku a dali si ho zavolat. Kolem něho sedělo plno lidíŘekli mu: "Tvoje matka a tvoji příbuzní se venku po tobě ptají!"

Odpověděl jim: "Kdo je má matka a moji příbuzní?" A rozhlédl se po těch, kteří seděli dokola kolem něho, a řekl: "To je má matka a to jsou moji příbuzní! Každý, kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra i matka." (Mk 3,31-35)


Snaha o dokonalost, podstata duchovního života, spočívá v tom, že necháme Bohu svobodu, aby nám přetvářel srdce podle jeho Srdce. To se děje za naší plnéúčasti ve snaze přijímat Boží dary a zaměřit je v lásce ke službě druhým. Tak se Bohu stáváme blízkými, začínáme mu rozumět a nakonec budeme ve své osobní svobodě s Bohem ve všem zajedno.

Panna Maria, Ježíšova Matka, se učila naslouchat Boží vůli. Stala se jeho nejbližší - nejenom tím, že byla jeho matkou - ale především tím, že zcela naslouchala Božímu slovu ve svém srdci. Maria si události Ježíšova života, zvláště ty, kterým nerozuměla, uchovávala ve svém srdci a uvažovala o nich ve snaze nalézt to, co si přeje Bůh. Tím se stala Ježíši bližší, než to činilo její mateřství.

Být ve svéživotě s Ježíšem, naslouchat mu a nechat si jeho slovem přetvořit život z egoismu k lásce - to je našživotní cesta, kterou se také vydala Ježíšova Matka Maria. Kráčejme s ní i tento den, ve kterém nám Bůh naznačí, co si přeje.


"Pane, dej mi bdělé srdce, aby mě od tebe nevzdálila žádná ukvapená myšlenka,

ušlechtilé srdce, které by neponížil žádný nedobrý cit,

přímé srdce, které se nedá svést z pravé cesty dvojznačnýúmyslem,

pevné srdce, které nezlomížádná nesnáz,

svobodné srdce, které si nepodrobížádná vášeň.

Dej mi rozum, Pane, který tě poznává,

moudrost, která tě nalézá,

život, který se ti líbí,

vytrvalost, která s důvěrou k tobě lne

a důvěru, jež mě učiní zcela tvým."

(Modlitba převzata z Modlitební knihy vydané Karmelitánským nakladatelstvím v r. 2001:  http://www.ikarmel.cz )

Doporučujeme

   

 

Otevřít/Zavřít

Andělé strážní

andel strazny01Andělé strážní nás chrání před útoky zlého ducha, pomáhají nám na cestě víry, dodávají odvahu a naději v těžkostech a svými vnuknutími nás napomínají, abychom se vyhýbali zlu a volili dobro.
Duchovní slovo ze Svaté Hory - P. František Boldy