webmisie

redemptoristé

Nejbližší události

Žádné nadcházející události k zobrazení!
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Jezis a kananejska zena1

Ježíš se vydal na cestu do tyrského kraje. Vešel do jednoho domu a nechtěl, aby to někdo věděl, ale nemohlo se to utajit. Hned o něm uslyšela nějaká žena, jejíž dcera byla posedlá nečistým duchem. Přišla a padla mu k nohám. Byla to pohanka, rodem Syroféničanka, a prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z její dcery. Řekl jí: "Nech najíst napřed děti! Není přece správné vzít chléb dětem a hodit ho psíkům." Ale ona mu odpověděla: "Ovšem, Pane, jenže i psíci se živí pod stolem kousky po dětech." Nato jí řekl: "Že jsi to řekla, jdi, zlý duch vyšel z tvé dcery." Žena odešla domů a nalezla dítě ležet na lůžku a zlý duch byl pryč. (Mk 7,24-30)
Na příkladu ženy z dnešního úryvku Božího slova můžeme vidět, jak Ježíš Kristus zkoumá smýšlení našich srdcí. Ne, že by on nevěděl, co se v nás skrývá, jaké máme úmysly a kolik lásky v nás je. Svým jednáním to chce odhalit nám samým. Někdy se v našich prosbách skrývá málo lásky, málo víry, o pokoře ani nemluvě. Ne, že by Ježíš nemohl vyslyšet člověka, který není dokonalý, ale rád naslouchá pokornému srdci a svým postojem nás chce uzdravovat z pýchy.
Žena z dnešního evangelia byla ve své lásce vynalézavá. Ochotně se pokořila před Pánem a rychle využila Ježíšovo slovo ve svůj prospěch, i když se na první pohled zdálo ponižující. Pokud máme pocit, že nás Bůh v něčem nevyslyšel, zkoumejme velikost naší pokory a ochoty přijmout pravdu o nás samých. A také to, co nám tím chce říci.

Pane Ježíši, buď nám milostiv!
Často neumíme dobře prosit.
Dej nám do našich modliteb
odhodlání, lásku a pokoru,
jakou projevila žena z dnešního evangelia. Amen.
odhodlání, lásku a pokoru,
jakou projevila žena z dnešního evangelia. Amen.
Pin It

Doporučujeme

   

 

Otevřít/Zavřít

Andělé strážní

andel strazny01Andělé strážní nás chrání před útoky zlého ducha, pomáhají nám na cestě víry, dodávají odvahu a naději v těžkostech a svými vnuknutími nás napomínají, abychom se vyhýbali zlu a volili dobro.
Duchovní slovo ze Svaté Hory - P. František Boldy