webmisie

redemptoristé

otevřít
Článek nebyl nalezen

Nejbližší události

Žádné nadcházející události k zobrazení!
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
bible111Ježíš řekl židům: "Svědčím-li já sám o sobě, mé svědectví není právoplatné. Někdo jiný je to, kdo svědčí o mně, a vím, že svědectví, které o mně vydává, je právoplatné.
Vy jste poslali k Janovi a on vydal svědectví pravdě. Já však nepřijímám svědectví od člověka, ale toto říkám, abyste byli spaseni. Jan byl lampa hořící a svítící, a vám se zachtělo jen na chvíli radovat se z jejího světla. Já však mám svědectví větší než Janovo: totiž skutky, které mi dal Otec, abych je vykonal.
Právě ty skutky, které konám, svědčí pro mne, že mě Otec poslal. A sám Otec, který mě poslal, vydal o mně svědectví. Nikdy jste neslyšeli jeho hlas, nikdy jste neviděli jeho tvář a jeho slovo ve vás nezůstává, protože nevěříte tomu, koho on poslal. Zkoumáte Písma, protože vy myslíte, že v nich máte věčný život - a právě Písma svědčí o mně; ale nechcete přijít ke mně, abyste měli život.
Slávu od lidí nepřijímám. Ale vás znám: nemáte v sobě Boží lásku. Já jsem přišel ve jménu svého Otce, a nepřijímáte mě. Přijde-li jiný ve vlastním jménu, toho přijmete. Jak vy můžete uvěřit, když oslavujete sebe navzájem, ale nehledáte slávu jen od samého Boha? Nemyslete si, že já na vás budu u Otce žalovat. Vaším žalobcem je Mojžíš, na kterého vy spoléháte. Kdybyste totiž věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on psal o mně. Nevěříte-li však tomu, co on napsal, jak uvěříte mým slovům?" (Jan 5,31-47)
Ježíš Kristus přišel spasit všechny lidi, zvláště ty, kteří tvoří vyvolený Boží národ. Naráží však na odpor, nepřijetí, zamítnutí a dokonce zavržení od svých nejbližších. Chce jim vysvětlit, že Bůh se nedá poznat obyčejným lidským poznáním. Dá se však k němu přiblížit přijetím pravdy, kterou člověk odhaluje svým srdcem i rozumem. Židé si měli dát dohromady fakta, které jsou zřejmé - velká znamení, která Ježíš konal, byla důkazem pravdivosti a síly jeho slova. Když Ježíš řekl ochrnulému: "Vstaň!", nemocný byl okamžitě uzdraven. Když řekl mrtvému: "Mládenče, pravím ti, vstaň!", mrtvý byl vzkříšen. Když Ježíš řekl o Bohu, že je jeho Otcem (používal zdrobnělinu "Abba" - "tatínek", táta), tak je jeho Otcem a on je jeho Synem. Tím také vyhlašuje svou autoritu, která převyšuje veškerou autoritu stvořenou lidským společenstvím. Cokoli Ježíš řekl a říká, popisuje skutečnost a realitu Božího života i života člověka. Ježíšovo slovo odděluje pravdu od lži, určuje ještě vyšší princip, než je naše svědomí. Díky tomu se může naše svědomí opřít o Boží slovo a nechat se formovat. V pochybnostech, kterých je v životě mnoho, se máme držet Božího slova a Boží vůle.
Ve světě začíná být módou, že nad Boží zákony, které jsou vpečetěny v člověku, nad normalitu přírody i svědomí se staví vzdělání, kariéra, osobní zájmy, lidské definice normality lidské sexuality nebo egoistické zájmy společnosti. Lidé začínají hřešit Adamovým hříchem - chtějí si určovat, co je dobré a co je zlé. Bohužel také sklízíme ovoce, kterého chuť nám dosvědčuje, že jsme vyhnáni z ráje.
Slova, která Ježíš řekl židům, říká dnes každému z nás. Pokud jsme se ještě v něčem neobrátili, alespoň se pokoušejme znovu a znovu a prosme Ježíše o to, co je pro náš život nejdůležitější.

Pane Ježíši, chci se ti omluvit za nepřijetí,
když jsem zavrhnul v sobě tvé slovo
a kráčel po svých egoistických cestách.
Odpusť mi ve svém bezbřehém milosrdenství!
Pane, dej, ať je ve mně Boží láska - láska Tvého Srdce.
Dej, ať tě celým srdcem přijímám
v každém dobrém vnuknutí, kterým mě obdaruješ.
Dej, ať naplním v tomto dni tvé slovo,
příkaz lásky k Bohu a člověku.
Věřím a vyznávám, že jsi Božím Synem
a zjevuješ celou pravdu o nás lidech,
o tom, jak máme žít a kde najít pravdu
a věčnost života.
Dej mi, Pane, ochotnou, pokornou
a radostnou poslušnost každému tvému slovu. Amen.
Pin It

Doporučujeme

   

 

Otevřít/Zavřít

Andělé strážní

andel strazny01Andělé strážní nás chrání před útoky zlého ducha, pomáhají nám na cestě víry, dodávají odvahu a naději v těžkostech a svými vnuknutími nás napomínají, abychom se vyhýbali zlu a volili dobro.
Duchovní slovo ze Svaté Hory - P. František Boldy