webmisie

redemptoristé

Nejbližší události

Žádné nadcházející události k zobrazení!
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

myslenka03horizPetr řekl Ježíšovi: "My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou. Co tedy budeme mít?" Ježíš jim odpověděl: "Amen, pravím vám: Až Syn člověka zasedne na svůj slavný trůn při obnovení světa, usednete také vy, kteří jste mě následovali, na dvanáct trůnů jako soudci dvanácti izraelských kmenů. A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole kvůli mně, dostane stokrát víc a za podíl bude mít život věčný." (Mt 19,27-29)


Petr byl praktik a delší čas následoval Ježíše. Viděl sice zázraky, které Ježíš činil. Mohl žasnout nad Ježíšovým učením. Ale také zakoušel společně s dalšími apoštoly "kočovný" způsob života, často nedostatek jídla, "neplánované a neorganizované" přesouvání se z místa na místo podle toho, jak Duch Boží vedl Ježíše na jeho misii. Bylo to nepohodlné následovat Ježíše.

Zajisté se svých manželů, Ježíšových apoštolů, ptaly jejich ženy, jaký má smysl následovat Ježíše. Tyto rodiny se ptali, co z toho budou mít, když Ježíš tak radikálně vstoupil do jejich běžného rodinného života.

V Ježíšově odpovědi je slib, co obdrží každý, kdo se kvůli němu zřekne rodiny a majetku a zcela ho bude následovat. Určení času, kdy se to naplní, je vyjádřeno slůvkem "až".

Až Syn člověka zasedne na svůj slavný trůn při obnovení světa - jednou tedy přijde konkrétní přítomnost završení lidských dějin. Jak velmi krátký máme tento pozemský život! Jak důležité je zaměřit ho na to, co je nejdůležitější! Protože až jednou přijde Ježíš ve své slávě, bude záležet od toho, jak jsme ho následovali každý ve svém povolání. A podle toho také mu budeme blízko.

Opustit "běžný způsob života" kvůli Kristu na jeho zavolání znamená obdržet od Boha stonásobně víc, než jen "starat se o majetek, o rodinu, o své zájmy". Bůh vloží do srdce člověka poklad, který bude naplněním jeho života. Bůh sám se stane tím nejbližším, co člověk má.

Nemusíme být všichni řeholníci, abychom následovali Ježíše. Vždyť hodně věcí a způsobů života člověk musí opustit, aby mohl být s Ježíšem blízko. Kolik zříkání se, vzdávání se svého pohodlí stojí člověka, když má projevit lásku podle Ježíšova Srdce - odpuštění, milosrdenství, trpělivost, shovívavost, odvahu, statečnost, pokoru a mnoho jiného. Kolik křížů si musí nosit lidé, aniž by byli v řeholi. Kolik zříkání se a nepokojů musí prožívat, aby naplnili své životní povolání v manželství. Tam také Pán Ježíš volá: "Pojď za mnou!"


Pane Ježíši, potřebujeme tvou milost,

zvláštní dar tvého milosrdenství:

dej nám milost odvahy

vykročit za tebou všude, kam nás povedeš.

Dej nám odvahu k tvé lásce,

která nás vede do nepohodlí

sebezáporu, zříkání se hříchu

a nabídek tohoto světa.

Dej nám srdce čisté, pokorné

a zaměřené na tebe,

ať žijeme podle tvého slova

a tak už tady na zemi zakoušíme

něco z toho, co nás čeká v nebi.

Amen.

Pin It

Doporučujeme