webmisie

redemptoristé

Nejbližší události

Žádné nadcházející události k zobrazení!
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Maria hvezda morskaAnděl Gabriel byl poslán od Boha do Galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria. (Lk 1,26-27)
Každé jméno v biblické řeči něco znamená. Jméno Maria má několik významů pocházejících z různých starobylých tradic Egypta a Izraele. Jedním z významů tohoto jména je: Hvězda mořská. Je to také jedna z invokací, zvolání v litaniích k Panně Marii.
Severka, hvězda, je zářícím pevným bodem ve vesmíru, který nemění směr.  Ukazovala na moři správnou cestu všem lodím, aby nalezli svůj přístav. Maria nám ukazuje cestu, kudy máme kráčet v našem životě. Ukazuje nám směr, kterým se máme ubírat. Ona je ta, která vždy bude ukazovat na Krista a říkat nám: "Udělejte všechno, co vám řekne". Pokud to budeme dělat, Pán promění naše nepatrné síly v lásku, která přinese ovoce věčnosti.
Zaposlouchejme se do slov sv. Bernarda, který o Marii, Hvězdě mořské, říká:
'Každý, kdo víš, že ve vlnobití tohoto světa se spíše zmítáme uprostřed bouří a větrů než kráčíme po pevné zemi, nespouštěj oči z této zářící hvězdy, nechceš-li, aby tě bouře pohltila.
Opřou-li se do tebe vichry pokušení, narazíš-li na skaliska soužení, k hvězdě se dívej, Marii vzývej!
Jsi-li zmítán vlnami pýchy nebo ctižádosti nebo nactiutrhačství nebo žárlivosti, k hvězdě se dívej, Marii vzývej!
Otřásá-li loďkou tvé duše hněv, lakomství nebo svody těla, dívej se k Marii!
Jsi-li poděšený velikostí svých hříchů, zmatený nečistým svědomím, přestrašený hrůzou před soudem a užuž tě pohlcuje hlubina zármutku a propast zoufalství, mysli na Marii!
V nebezpečích, v úzkostech, v pochybnostech na Marii mysli, Marii vzývej!
Stále ji měj na rtech, stále ji měj v srdci. Chceš-li, aby se za tebe přimlouvala, buď pamětliv příkladu, který dala svým životem. Následuješ-li ji, nezbloudíš, prosíš-li ji, neupadneš do zoufalství, myslíš-li na ni, nechybíš, drží-li tě, neklesneš, chrání-li tě, nemusíš se bát, vede-li tě, neunavíš se, je-li k tobě milostivá, dojdeš k cíli. A tak sám na sobě zakusíš, jak zaslouženě bylo řečeno: A ta panna se jmenovala Maria.'
Pin It

Doporučujeme