webmisie

redemptoristé

podcastweb

Nejbližší události

Žádné nadcházející události k zobrazení!
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Bozske SrdceJežíš hlasitě zvolal: "Kdo věří ve mne, ne ve mne věří, ale v toho, který mě poslal. A kdo vidí mne, vidí toho, který mě poslal. Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě. Kdo slyší má slova a nezachovává je, toho já nesoudím. Nepřišel jsem, abych soudil svět, ale abych svět spasil. Kdo mě odmítá a nepřijímá moje slova, má, kdo by jej soudil: Slovo, které jsem mluvil, to jej bude soudit v poslední den. Neboť jsem nemluvil sám ze sebe, ale Otec, který mě poslal, přikázal mi, jak mám mluvit a co říci. A vím, že jeho přikázání je věčný život. Co tedy mluvím, mluvím tak, jak mi pověděl Otec." (Jn 12,44-50)
V dnešní době si můžeme všimnout, jak lidské slovo ztrácí na důležitosti. V politice panuje přetvářka, oděná do nezištnosti. Smlouvy mezi lidmi se porušují a nestačí, aby se mohl člověk spolehnout na druhého na základě ústní dohody. Jakoby už bylo normální, že se všude lže.
Ježíš nemluví o nějakých slibech politické strany. Jeho slovo nemá psychoterapeuticky uchlácholit člověka, který je na dně. Boží slovo není hozeno do éteru internetu, aby na něj odpovídalo co nejvíce lidí na nějakém facebooku a nezávisle si s ním polemizoval dav lidí.
Ježíš mluví o věčném životě a o cestě k tomuto věčnému životu. On, který zemřel a vstal z mrtvých, nám oznámil, co věčný život znamená. Věčným životem je sám Bůh, který v nás žije na základě našeho přijetí a našeho svobodného „ano“ způsobu života, který se Bohu líbí.
Co znamená přijmout Krista? Zastavit přetvářku, kterou chceme obalamutit své svědomí. Uvěřit, že Ježíš odpouští hříchy, proniká nás svým milosrdenstvím a vede nás ke konkrétnímu vyjádření lásky k bližnímu. Abychom to v dnešním světě měli sílu žít, potřebujeme se krmit Boží mocí – v Eucharistii a dalších svátostech, v Písmu svatém, v přijetí učení církve a ve vzájemné konkrétní pomoci.

Pane Ježíši, dej, ať poslechnu základní příkaz nebeského Otce, kterým je věčný život. Tedy ať dnes i den co den žiju Tvé nové přikázání: „Milujte se navzájem tak, jako jsem vás já miloval.“ Dej, ať tuto lásku dnes konkrétně uskutečním. Amen.
Pin It

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Doporučujeme