webmisie

redemptoristé

podcastweb

Nejbližší události

Žádné nadcházející události k zobrazení!
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
myslenka02vertKdyž Ježíš domluvil ke svým posluchačům, přišel do Kafarnaa. Jeden setník tam měl služebníka, na němž mu velmi záleželo; ten však byl nemocný a umíral. Když setník uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu židovské starší s prosbou, aby přišel a služebníka mu uzdravil. Starší přišli k Ježíšovi a horlivě se přimlouvali: „Je toho hoden, abys mu vyhověl, protože má náš národ rád a vystavěl nám synagogu.“ Ježíš šel s nimi. Když už byl nedaleko od toho domu, poslal k němu setník přátele se vzkazem: „Pane, neobtěžuj se! Neboť si nezasloužím, abys vešel do mého domu; proto jsem si ani netroufal přijít k tobě osobně. Ale řekni slovo, a můj služebník bude uzdraven. Vždyť i já jsem člověk podřízený, ale mám pod sebou vojáky; řeknu jednomu `jdi', a jde, a jinému `přijď', a přijde, a svému služebníkovi `udělej to', a udělá to.“ Když to Ježíš uslyšel, podivil se mu; obrátil se k zástupu, který ho následoval, a prohlásil: „Říkám vám: Ani v izraelském (národě) jsem nenašel takovou víru!“ Když se pak poslové vrátili do domu, shledali, že ten služebník je zdráv. (Lk 7,1-10)
V našich nejistotách, ve starostech o naše blízké a v těžkých situacích ještě jakoby více chceme Boha vnímat, vidět, cítit jeho blízkost a moc, zakoušet v hloubi duše pokoj vyvěrající z pociťování Boží dobroty. Ve skutečnosti je tomu však jinak. Často nic necítíme, jsme ve své psychice zasaženi nějakou negativní událostí, nevnímáme, že by Bůh pomáhal, nebo byl milosrdný.
A právě v těchto okamžicích "necitelnosti", Boží vzdálenosti, prázdnoty můžeme s vírou volat, prosit, aniž bychom Boha vnímali. Ten setník věděl, že Ježíš je právě ve městě. Poslal k němu prosebníky, aby se za něj přimluvili. Pak poslal ještě další posly ve vědomí své nehodnosti. Tento pokorný přístup a hluboká víra v Boží milosrdenství byla také důvodem Ježíšova obdivu. Říman, z pohledu Židů pohan a nevěrec, měl hlubší víru v Ježíše jako Božího Syna, než mnozí Ježíšovy učedníci.

Prosme našeho Pána za naše blízké, které máme rádi. Prosme ho s pokornou vírou ve vědomí, že on je Bůh a může všechno. Zcela se odevzdejme Ježíšovi do rukou i s problémem, který nás tíží, aby se o to mohl postarat v jeho lásce a v jeho moci.
Pin It

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Doporučujeme