webmisie

redemptoristé

Myšlenka dne

Nejbližší události

Žádné nadcházející události k zobrazení!
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Jezis eucharistieJežíš šel se svými učedníky na venkovský dvorec zvaný Getsemany a řekl jim: „Poseďte tady, zatímco se půjdu tamhle pomodlit.“ Petra a dva Zebedeovy syny vzal s sebou. Pak se ho zmocnil smutek a úzkost. Řekl jim: „Má duše je smutná až k smrti, zůstaňte zde a bděte se mnou!“ Trochu poodešel, padl tváří k zemi a modlil se: „Otče můj, jestliže je to možné, ať mě mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš.“ Potom se vrátil k učedníkům a našel je, jak spí. Řekl Petrovi: „To jste nemohli ani jednu hodinu se mnou bdít? Bděte a modlete se, abyste nepřišli do pokušení. Duch je sice ochotný, ale tělo je slabé.“ Odešel podruhé a modlil se: „Otče můj, nemůže-li mě tento kalich minout a musím ho vypít, ať se stane tvá vůle.“ (Mt 26,36-42)
Kněz je prostředník mezi člověkem a Bohem. V různých náboženstvích jsou vykonavateli obřadů právě kněží nebo různí šamani. Ježíš Kristus je však jiný kněz, než oni. Totiž Ježíš je jediným pravým a skutečným knězem, který zprostředkovává nejhlubší možnost setkání člověka s Bohem. Ježíš - Spasitel - nám přinesl světlo pravdy o realitě člověka. "Já jsem cesta, pravda a život", vyhlašuje Ježíš ve svém evangeliu. A potvrzuje svá slova znameními, která žádný kněz, prorok nebo učitel jiných náboženství nedokázal a ani učinit nemohl. Ježíš koná skutky Boží mocí, jako Boží Syn, Syn Otce, který je jediný a pravý Bůh, o kterém jeho Syn, stejný Bůh se stejnou mocí vydává svědectví. Ani Mohamed, ani Budha, ani žádný jiný guru nebo náboženský vůdce, nemohl bez Ježíše Krista odhalovat pravdu o člověku, protože nekonal Boží skutky, jaké konal Ježíš.
Tím největším skutkem Božím je však Kristovo milující obětování se na kříži za nás hříšníky, usmíření s Otcem, úplné přijetí nás za Boží děti a obnovení hodnoty člověka. Ježíš svým utrpením, smrtí a vzkříšením každému z nás dává možnost nového života, který nikdy neskončí. Je to život v Boží lásce, život v Božím milosrdenství, život rozdávající tuto Kristovu obětující se a nezištnou lásku v našich mezilidských vztazích. Tak máme všichni mít účast na Ježíšově kněžství.
Snažme se prožít dnešní den v této nezištnosti Kristovy lásky vůči našim bližním.

Pane Ježíši, ty jsi jediný nejvyšší a věčný kněz.
Děkuji ti, že jsi se za mne obětoval.
Děkuji ti, že jsi mi odpustil hříchy
a že jsi ke mně nesmírně milosrdný.
Dej mi milost účasti na tvém kněžství,
ať v síle, která září z tvého svatého Ducha
se ochotně podvoluji vůli nebeského Otce
a s láskou projevuji dobro svým bližním. Amen.
Pin It

Komentáře vytvořeny pomocí CComment