webmisie

redemptoristé

Myšlenka dne

Nejbližší události

Žádné nadcházející události k zobrazení!
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
myslenka04vertKdyž Ježíš učil v chrámu, řekl: "Jak mohou zákoníci říkat, že Mesiáš je syn Davidův? Sám David řekl v Duchu svatém: `Řekl Hospodin mému Pánu: usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy.´ Sám David nazývá Mesiáše Pánem, jak tedy může být jeho synem?" Početný zástup mu rád naslouchal. (Mk 12,35-37)
Zákoníci a farizeové měli představy o Mesiáši, očekávaném vykupiteli světa, že bude potomkem Davidovým. Nedokázali připustit, že by mohl být Mesiáš Bohem, protože židovské náboženství bylo od počátku monoteistické - Židé věřili v jednoho Boha Jahveho, který je vysvobodil z egyptského zajetí a konal obdivuhodné činy v historii národa.
Ježíš před lidmi vystupoval jako Boží Syn - konal zázraky, skutky svého Otce mocí Ducha svatého. Uzdravovat nevyléčitelně nemocné, malomocné, křísit mrtvé - být pánem nad životem a smrtí - to může jenom Bůh. A Ježíš s tímto božským majestátem moci také vystupoval. Zbořil tak představu, že Bůh může být jeden pouze jako jedna osoba.
Mějme otevřené srdce na ustavičné hledání pravdy. Nestačí jenom přijímat vůlí pravdy víry. Je potřeba osobní vztah k našemu Pánu. On nám pak daruje pravé poznání sebe a smyslu našeho života. 

Prosme ho tedy dnešní den:
Pane Ježíši, Synu Boží, ty znáš naše nitro, existenční otazníky našeho srdce, naše starosti i naděje. Dej nám, prosíme, svého svatého Ducha, zapal v nás plamen své lásky a dej, ať touto láskou naplníme celý náš život i všechny naše skutky. Amen.
Přidejme také své prosby s vědomím, že oslovujeme Ježíše, mocného a milosrdného Božího Syna, který nás chce vyslyšet ve všem, co nás povede k věčnému životu.
Pin It

Komentáře vytvořeny pomocí CComment