webmisie

redemptoristé

On linesetkani

Obrázek dne

 
Bozi slovo youtube redemptoristepodcastweb  Diskusniportalwebmisie  Bohosluzbyzive PixTellerwebmisie na instagramu
Pozvání na poutě k sv. Klementu Hofbauerovi do Tasovic
Pozvání na poutě k sv. Klementu ...
Dnes ...
Novéna k Duchu svatému
Novéna k Duchu svatému
Od ...
Velikonoční přání
Velikonoční přání
...
Rok svatého Josefa a plnomocné odpustky vyhlášené papežem Františkem
Rok svatého Josefa a plnomocné ...
...

Nové články

Mrtví vstanou. Toto je základní poselství dnešního evangelia. Pokud vezmeme vážně Ježíšovo slovo, už teď můžeme žít život, který vede ke svému definitivnímu vzkříšení.
Židé chápali kromě jiného manželství také jako prodloužení své existence v potomstvu. Proto pro ně bylo důležité mít hodně dětí. A ten, kdo děti nemohl mít, se považoval za Bohem trestaného, za toho, komu je ubírán život.
Ježíš naznačuje, že skutečný život, skutečné Boží požehnání je žít tak, aby člověk byl hoden dosáhnout budoucího věku a vzkříšení z mrtvých. Jinými slovy je to způsob života podle života Božího Syna. Pak se člověk Boží mocí stane jeho synem nebo dcerou.
Mít účast na vzkříšení se děje také v Eucharistii. Tady totiž přijímáme Božího Syna v celém tajemství jeho Božství, lidství, a jeho lásky. Ze mše svaté máme odcházet jako ti, co se setkali ze Zmrtvýchvstalým, který na kříži ukázal svou lásku a nezištnost. Touto služebnou láskou, na které máme účast sv. přijímáním, máme posloužit našim nejbližším a tak se má eucharistie dovršit naším životem.

Pane Ježíši, Ty máš slova věčného života. Obdaruj nás, prosíme, milostí, abychom každodenní láskou rozmnožili dary, které od Tebe dostáváme. Dej, ať život, který se do nás vlévá Eucharistií, prozáří celou naši existenci , abychom žili podle Tvého slova a tak přijali věčný život už tady na zemi. Amen.
Pin It

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Doporučujeme