webmisie

redemptoristé

Nejbližší události

Žádné nadcházející události k zobrazení!
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
myslenka01horizJežíš řekl zástupům: "Ke komu přirovnám lidi tohoto pokolení, komu jsou podobní? Jsou jako děti, které sedí na tržišti a navzájem na sebe volají: `Hráli jsme vám, a vy jste netancovali, naříkali jsme, a vy jste neplakali.' Přišel Jan Křtitel, nejedl chléb a nepil víno, a říkáte: `Je blázen.' Přišel Syn člověka, jí a pije, a říkáte: `Je to žrout a pijan vína, přítel celníků a hříšníků!' A přece moudrost bude uznána za správnou ode všech rozumných lidí." (Lk 7,31-35)

Člověk, který nechce uvěřit, si vždy najde dostatek výmluv, tak jako farizeové a zákoníci v době Ježíšově. Pokud my sami se v něčem nechceme obrátit, zanechat špatné návyky, nepřesvědčí nás ani laskavé slovo, ani hrozba věčného zatracení.
Obrácení  je sice z velké části Boží milostí, ale také jeho pevnou součástí je naše svobodné "ano" Bohu.
Možná se neprohřešujeme ve velkých věcech. Mohou však být maličkosti, ve kterých se nechceme posunout směrem k Boží lásce - ať už je to z egoismu, nebo na základě svých představ o životě.
Zamysleme se, co si od nás přeje Bůh, co dobrého můžeme konat a nekonáme, od čeho špatného bychom se měli odvrátit. Přestaňme hledat výmluvy, nenechme se odradit strachem, že něco ztratíme. Vykročme za Kristem s ochotným srdcem následovat ho všude, kam nás zavolá.

Pane Ježíši, obdaruj mě, prosím, milostí odvahy zanechat svého egoismu,
obrátit se k tobě i ve věcech, které si držím pro sebe.
Otevři mé srdce pro tebe, ať se otevře také pro bližní. Amen.
Pin It

Komentáře vytvořeny pomocí CComment