webmisie

redemptoristé

Nejbližší události

Žádné nadcházející události k zobrazení!
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Fatima pasacci
Jedním z nejuznávaněších mariánských zjevení je zjevení Panny Marie ve Fatimě. Co je na něm tak zvláštní, že si ho připomínáme také po sto letech? Proč neustále uvažujeme nad poselstvím Panny Marie, které nám dala prostřednictvím třech malých pasáčků?
Chtěl bych s vám společně pouvažovat nad třemi detaily těchto zjevení, které se dotýkají jádra fatimského poselství a mají význam také pro současnost.
Jednoduchost dětí
Dříve než budeme mluvit o poselství Panny Marie, soustřeďme se na "nádoby", které si vybrala na jeho předání. Nevybrala si vlivné vůdce nebo známé biskupy, ale vesnické děti, které numněly ani číst ani psát. Tím, že si je Panna Maria vyvolila, nám připomíná, jak velmi Bůh miluje pokorné a maličké.
Lucie, František a Hyacinta reprezentují lásku a jednoduchost všech dětí. Také bez studia teologie dokázali bez problémů vnímat Mariinu přítomnost a lásku. Na příkladu Fatimy vidíme, že si Bůh rád za své nástroje vybírá běžné lidi. Normální lidé - dokonce takoví, kteří jsou považováni za méněcenné - mohou vykonat zázraky a stát se Božími posly. Dokonce i malé děti mohou naplnit poslání dané Bohem. To proto, že posel není ničím víc, než nástrojem nekonečné Boží moci. U tohoto zjevení ve Fatimě není dokonce ani Maria jeho autorkou, ale jenom nádobou a naší orodovnicí. Samotné zázraky vykonal její syn Ježíš.
Toto poznání je užitečné také pro nás. Když nás v běžném životě potkávají kříže a zkoušky, může nám být nápomocnou myšlenka na to, jak Bůh ke svým plánům povolal děti z Fatimy. Jejich cesta nebyla vždy lehká. Krátce po tom, co se rozhodli následovat Boží vůli, setkali se s boestí a soužením. V každém případě se na začátku svého duchovního života otevřely na dobrodužství modlitby, proroctví a naplňování Boží vůle. S důvěrou v Pána a jeho Matku se spoléhali na Boží podněty, kterých se jim dostalo, a věřili, že Panna Maria jim pomůže. A můžeme také vidět, že jim pomohla - vždyť její poselství je slyšitelné i dnes.
Věčnost začíná teď
V Mariiných poselstvích je neustále přítomen příslib nebe. To je nejhezčí bod fatimského poselství. Samozřejmě, důležitý je také tento současný svět. Je nevyhnutně důležité, aby lidé dobré vůle vytvářeli lepší svět. No nic z toho nezmenšuje moc Ježíšova příslibu, že na každého z nás čeká nebe.
Nebe čeká - ale na to, abychom jsme se do nebe dostali, potřebujeme věčší naději už nyní. Panna Maria ve svých rozhovorech pěstuje v dětech tuto touhu po věčnosti a mění ji na skutek. Jak velikou radost můžeme prožívat, když najdeme člověka jako Maria. Svými slovy a svým úsměvem a hezkých chováním nám připomíná, že nás čeká nebe. Pozváním k věčnosti je pozváním k přátelství s Bohem. On je přítomen v našem nejniternějším bytí. Pokud jeho Duchu dovolíme, aby nás vedl, udělá nás radostnými a silnými nástroji Boží lásky ve světě. Navíc nás to přivede do blažené věčnosti v Božím království.
Fatimska MariaMariino poselství ve Fatimě poukazuje na naši potřebu obrátit se k Bohu jako ke svému nejhlubšímu prameni. Někteří z nás mají na splnění tohoto úkolu před sebou - podobně jako Lucie, která zemřela v roce 2005 - dlouhé roky. Jiní - tak jako František a Hyacinta - mohou prožít krátký, ale intenzivní život ponořený do Boží lásky.
Se všemi třemi fatimskými dětmi máme společné univerzální povolání k přátelství s Bohem a jeho Matkou. Když dítě uvažuje o Bohu jako o svém nejlepším příteli, nestává  se sobeckým. Právě naopak: chce se podělit se svou zkušeností s jiními lidmi. Právě proto se Lucie, Hyacinta a František nebáli toho, že půjdou do vězení, a nebáli se ani tělesného a psychického násilí, které podstoupili. Ve své mysli a ve svém srdci měli poklad, o který se chtěli podělit s každým, kdo byl vůči němu otevřený. Cítili, že musí pozvat další lidi k účasti na tomto dobrodružství vztahu s Bohem. Prostřednictvím malých pasáčků nás fatimská Panna Maria zve k tomu stejnému. Povzbuzuje nás, abychom milovali Boží přikázání a ze všech sil se snažili neurážet Boha. No Mariino poselství nám především pomáhá pochopit, že ona je naší orodovnicí a Matkou.
Nástroje pokoje
Na počátku třetího milénia se do Fatimy vrátili tři papežové, aby Pannu Marii prosili o pokoj na celém světě. Každý z nich to učinil prostřednictvím modlitby růžence. Takto nám ukázali, že když držíme v rukou růženec, držíme tak skutečný nástroj, který nám pomáhá rozlišovat Boží vůli.
Papež František nám připomíná, že ve chvílích temnoty se vždy musíme vydávat na cestu modlitby. Ta nás bezprostředně přivede k trpělivosti a důvěře v Boží prozřetelnost. Proto, když se modlíme růženec s Pannou Marii a prosíme ji, aby se za nás přimlouvala, přicházíme na to, že ona je útočištěm a zároveň nás vede k Bohu.
Kanonizace Františka a Hyacinty na stém výročí zjevení ve Fatimě je ze strany papeže Františka krokem plným důvěry v našich dějinách spásy. Je pravdivým a rozhodným potvrzením toho, že Boží zázraky se neustále uskutečňují. Ježíš je stále přítomen ve svátostném životě církve. Ježíš je přítomen také prostřednictvím Marie a života těchto pokorných pasáčků. Díky Mariinu poselství už celé generace lidí projevují Bohu lásku a předkládají mu horlivější modlitby.
Na konci roku, ve kterém jsme slavili sté výročí fatimských zjevení a zvláště při modlitbě růžence nezapomínejme na Mariinu touhu po tom, aby byl celý svět zasvěcen jejímu Neposkvrněnému Srdci. Prostřednictvím tohoto zasvěcení se i my staneme nástroji pokoje - tím, že se budeme modlit za svět a tak jako Maria ukazovat cestu lidem do nebe.
 
Biskup Mario Dorsonville je pomocným biskupem Washingtonské arcidiecéze.
 
Publikováno z časopisu "Slovo medzi nami" 2017 listopad - s laskavým svolením redakce -www.smn.sk
 
Pin It

Doporučujeme

   

 

Otevřít/Zavřít

Andělé strážní

andel strazny01Andělé strážní nás chrání před útoky zlého ducha, pomáhají nám na cestě víry, dodávají odvahu a naději v těžkostech a svými vnuknutími nás napomínají, abychom se vyhýbali zlu a volili dobro.
Duchovní slovo ze Svaté Hory - P. František Boldy