webmisie

redemptoristé

On linesetkani

Nejbližší výročí

Žádné nadcházející události k zobrazení!
Bozi slovo youtube redemptoristepodcastweb  Diskusniportalwebmisie  Bohosluzbyzive PixTellerwebmisie na instagramu
eucharistie011Věřit v Boha znamená hledat ho rozumem, srdcem a celým životem. Poznání Krista má pak vést k životu podle Božího slova. Ježíš se nám dává poznávat jako Dobrý pastýř, který s každým člověkem chce vytvořit vztah hlubokého přátelství a důvěry.
Duchovní slovo - P. Krzysztof Strzelczyk

  

Přidat komentář (1 Komentář)

20220409 duchovni obnova strzelczyk

V sobotu 9. dubna 2022 jsme mohli prožít farní duchovní obnovu s P. Krzysztofem Strzelczykem, který k nám zavítal ze Svaté Hory. Po mši svaté jsme s našimi farníky rozjímali nad proměnou našeho života ve světle milosrdenství našeho trpícího Spasitele.
P. Krzysztof nám přiblížil důležitost opomíjené svátosti smíření, díky které se nás dotýká Boží milost a Bůh nám očišťuje a zlidšťuje naše srdce.
Duchovní slovo P. Krzysztofa Strzelczyka z postní obnovy v Tasovicích

  

Přidat komentář (0 Komentářů)

Doporučujeme