webmisie

redemptoristé

Nejbližší události

Žádné nadcházející události k zobrazení!
Jezis Dobry pastyrJežíš ve svém podobenství o ztracené ovci a milosrdném pastýři zjevuje svou lásku k těm, kteří se ve svém životě zatoulali a potřebují jeho pomoc. Zároveň je to výzva pro nás, abychom se učili milosrdnému přístupu k našim nejbližším a lidem z našeho okolí.
 
Duchovní slovo ze Svaté Hory - P. Krzysztof Strzelczyk
Jezis uzdravuje ochrnuteho a odpousti hrichySpolečně s uzdraveným ochrnutým, kterého Ježíš uzdravil z jeho nemoci, vykročme cestou pravé svobody, kterou dává Bůh. Je to svoboda radostného konání dobra, přinášení světla odpuštění, milosrdenství a blízkosti druhému člověku.
 
Duchovní slovo ze Svaté Hory P. Krzysztofa Strzelczyka

Duka01

Dne 8.12.2018 na Svaté Hoře u Příbrami se uskutečnila mariánská pouť celé pražské arcidiecéze. Touto poutí o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Maria byla zakončena "poutní sezona" na Svaté Hoře. Hlavním celebrantem byl kardinál Dominik Duka.

Maria neposkvrnene poceti

Duchovní slovo kardinála Dominika Duky na diecézní pouti na Svaté Hoře:
sv AmbrozModleme se: Bože, tys dal své církvi svatého biskupa Ambrože, učitele pravé víry a příklad apoštolské statečnosti; nepřestávej nám ani dnes dávat představené ochotné plnit tvou vůli a schopné statečně a moudře vést svůj lid. Prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého, žije a kraluje na věky věků. Amen.
 
Duchovní slovo ze Svaté Hory P. Krzysztofa Strzelczyka o životě sv. Ambrože

Doporučujeme

   

 

Otevřít/Zavřít

Andělé strážní

andel strazny01Andělé strážní nás chrání před útoky zlého ducha, pomáhají nám na cestě víry, dodávají odvahu a naději v těžkostech a svými vnuknutími nás napomínají, abychom se vyhýbali zlu a volili dobro.
Duchovní slovo ze Svaté Hory - P. František Boldy