webmisie

redemptoristé

Nejbližší události

Žádné nadcházející události k zobrazení!
promeneni paneSlavnost proměnění Páně nás vede k ochotě nechat Ježíše, aby nás proměnil v celistvého člověka podle svého člověčenství. Ta proměna se uskutečňuje mocí jeho božství a naší svobodnou volbou života podle Božího života.

Z archivu redemptoristů: duchovní slovo ze Svaté Hory - P. David Horáček. Evangelium čte P. Stanislav Muzikář
(vzpomeňme na zemřelého Stanislava ve svých modlitbách)
svaty VitSvatý Vít ve svém mládí položil život za Krista v čase pronásledování křesťanů císařem Diokleciánem. Vít je tak vzorem věrné lásky k Bohu a hlásání evangelia v pohanském prostředí.

Duchovní slovo ze Svaté Hory - P. Krzysztof Strzelczyk
Duch svaty02Každoročně nabízí slavnost Letnic církvi příležitost, aby obrátila svůj pohled sama do sebe a objevila zdroj, který ji oživuje a vede. V posledních dnech svého života Ježíš přislíbil učedníkům, že jim zanechá svého Ducha, jako své nejryzejší a nejdůležitější dědic­tví, jako pokračování přítomnosti jeho samotného: ,A já budu pro­sit Otce, a dá vám jiného Přímluvce, aby s vámi zůstal navždy: Ducha pravdy" (Jan 14,16-17).

Číst dál: Duch svatý v našem životě

Bonifac02Život sv. Bonifáce, biskupa. Sv. Bonifác plný lásky k Bohu a k lidem hlásal evangelium v germánských krajích - na území dnešního Německa a Holandska.
Duchovní slovo ze Svaté Hory - P. Krzysztof Strzelczyk
Jezis eucharistieJežíš zjevuje svůj vztah k Otci v modlitbě při velikonoční večeři. Modlí se také za své učedníky, za nás, aby v nás bylo poznání nebeského Otce a skrze toto poznání Boží lásky také věčný život.
Duchovní slovo ze Svaté Hory - P. Kerzysztof Strzelczyk

Doporučujeme