webmisie

redemptoristé

podcastweb

Nejbližší události

Žádné nadcházející události k zobrazení!
posledni vecere01Ježíš prohlásil, že jeden z apoštolů ho zradí. Plni nejistoty ohledně své lásky k Ježíši se apoštolové s bázní ptají Krista: "Jsem to snad já, Pane?" Bez Boží milosti, odkázáni pouze na svou vůli a sílu, bychom selhali v lásce k Bohu. V pokoře si vyprošujme věrnou lásku k Bohu i k lidem v každé životní situaci.
Duchovní slovo ze Svaté Hory - P. David Horáček
 
Přidat komentář (0 Komentářů)
Jezis a MarieJežíš zvláště poslední týden před svým umučením byl rád, že mohl na chvilku přebývat s těmi, kteří ho měli rádi. Lazarova sestra Marie pomazala Ježíšovy nohy drahocennou mastí jako projev oddanosti a poděkování za vzkříšení jejího bratra Lazara.
Duchovní slovo z Tasovic - P. Josef Michalčík

Přidat komentář (0 Komentářů)
Jezis pronasledovanyZvláštní reakce židovské velerady na Ježíšovo znamení vzkříšení mrtvého Lazara - židé se rozhodli Ježíše zabít, aby si zachovali zvyky a ustanovení, z kterých si udělali Boží slovo. Tak silně lpěli na náboženských zvyklostech, že si nevšimli přítomného Boha. Mějme otevřené srdce, abychom neustrnuli v náboženské zvykovosti.
Duchovní slovo z Tasovic - rodiště sv. Klementa Hofbauera - P. Josef Michalčík
 
Přidat komentář (0 Komentářů)
EucharistieJežíš křísil mrtvé, uzdravoval beznadějně nemocné, rozkazoval bouřím, ukazoval, že je Pánem nad přírodou. Všechno to bylo znamením, že není obyčejným člověkem, ale Božím Synem, který nám přinesl svědectví o věčnosti a o Bohu neviditelném.
Duchovní slovo - P. Josef Michalčík
Přidat komentář (0 Komentářů)

Doporučujeme