webmisie

redemptoristé

Nejbližší události

Žádné nadcházející události k zobrazení!
foto Papež František2Pán Ježíš zakládá církev na apoštolském úřadu Petra, kterému svěřuje, aby dbal o čistotu nauky, rozlišoval pravdu v Duchu svatém a tuto pravdu hájil. Apoštolský stolec Petrův pokračuje v dalších nástupcích, aby v dějinách lidstva rozvíjel poznání víry, utvrzoval věřících v dobrém životě podle slova Ježíše Krista a dovedl lidstvo k přijetí jedné pravdy o jediném Spasiteli všech.
Duchovní slovo ze Svaté Hory - P. Krzysztof Strzelczyk
EucharistieJežíš vysvětluje apoštolům, že jeho posláním je trpět, zemřít za spásu lidí a vstát z mrtvých. Kárá Petra, který mu rozmlouvá spásu lidstva cestou utrpení.
Duchovní slovo ze Svaté Hory - P. Piotr Nowicki
Bozske Srdce Jezisovo03Ježíš své učedníky varuje před pokrytectvím farizeů a nemorálním životem krále Heroda, který vedl k zabití Jana Křtitele.
Vyznávejme Bohu pravdu o sobě, aby nám odpustil hříchy a to dobré v nás rozmnožil svou milostí a silou.
Duchovní slovo ze Svaté Hory - P. Artur Bilyk
EucharistieFarizeové nechtěli Ježíšovi uvěřit. Nestačili jim ani ty největší zázraky. Chtěli, aby konal znamení "na objednávku". My můžeme mít rádi Boha i bez zázraků. Nicméně, ty se dějí každý den. Při každé mši svaté Bůh pro nás proměňuje chléb ve své tělo a víno ve svoji krev. Otevřme oči, abychom i další Boží znamení dnes uviděli.
Duchovní slovo ze Svaté Hory - P. Artur Bilyk
Jezis uzdravuje hluchonemeho peTen, kdo může a umí naslouchat druhému, může i dobře mluvit se svým bližním. Ježíš také nad námi vyslovuje: "Efatha" - otevři se, abychom se otvírali v pravdě na našeho Boha a žili upřímně naše mezilidské vztahy.
Duchovní slovo ze Svaté Hory - P. Krzysztof Strzelczyk

Doporučujeme

   

 

Otevřít/Zavřít

Andělé strážní

andel strazny01Andělé strážní nás chrání před útoky zlého ducha, pomáhají nám na cestě víry, dodávají odvahu a naději v těžkostech a svými vnuknutími nás napomínají, abychom se vyhýbali zlu a volili dobro.
Duchovní slovo ze Svaté Hory - P. František Boldy