webmisie

redemptoristé

Nejbližší události

Žádné nadcházející události k zobrazení!
krizJežíš řekl Nikodémovi:
"Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, Syn člověka.
Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný.
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen." (Jan 3,13-17)

Číst dál: Povýšení svatého kříže

20170912 Kunik advent36
Na pozvání P. Jana Sokulského navštívil naši komunitu redemptoristů a farnost Tasovice P. Jan Kuník, kterého jsme požádali, aby vedl adventní duchovní obnovu pro nás i ostatní věřící. P. Kuník pozvání přijal a tak i vám můžeme zprostředkovat slova povzbuzení k závěru adventu. Duchovní obnova se konala 9.12 - 10.12.2017 v Tasovicích.

Číst dál: Adventní duchovní obnova - "Milost nebo skutky?"

Doporučujeme