webmisie

redemptoristé

Nejbližší události

Žádné nadcházející události k zobrazení!
Advent01 01webJežíš řekl svým učedníkům: "Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na celý svět, neboť hvězdný svět se zachvěje. A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou. Až to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení. Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a pozemskými starostmi, aby vás den soudu nezastihl znenadání; přijde totiž jako léčka na všechny, kdo přebývají na celé zemi. Proto bděte a modlete se v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před Synem člověka." Lk 21,25-28.34-36
 
Duchovní slovo na začátek adventu (1. neděli adventní) - P. Josef Michalčík C.Ss.R, evangelium čte P. Jan Sokulski, C.Ss.R
Pin It

Doporučujeme

   

 

 


Nejčtenější články