Bozske SrdceJežíš napomíná farizeje a učitele zákona pro jejich náboženskou pýchu. Jedině pokorný člověk dokáže vidět skutečnost takovou, jaká je - o sobě, o druhých i o Bohu. Pokora nás vede k pravdě, která osvobozuje z otroctví hříchu.
Duchovní slovo - P. Krzysztof Strzelczyk