jezis nese krizProrok Izaiáš předpovídá naši spásu skrze Mesiáše - služebníka Božího. Ježíš se stal člověkem, aby nám posloužil svým utrpením, smrtí a zmrtývchvstáním ke spáse duše i těla. Zve nás, abychom v pokoře ducha přijali jeho život a také abychom i my sloužili druhým s láskou.
Duchovní slovo - P. Jozef Novák