myslenka02vertJežíš nás zve k tomu, abychom si vážili každého Božího slova a nepodceňovali jeho důležitost pro náš život. Tak můžeme kráčet ve světle moudrosti po celý život.
Duchovní slovo - P. Krzysztof Strzelczyk