Abraham a Izak01Abrahám byl vyzván Bohem, aby mu obětoval svého jediného syna Izáka. Někdy více lpíme na Božích darech, než na Bohu samém. Pán nás očišťuje od přílišného lpění a osvobozuje naše srdce.
Duchovní slovo - P. David Horáček