webmisie

redemptoristé

zprávy

alfonziana 1Na začátku akademického roku proběhlo setkání přednášejících na Akademii sv. Alfonsa (24. - 26. září). Cílem tohoto setkání bylo společné uvažování o stávajících problémech morální teologie v církvi, sdílení názorů a společné plánování.

Číst dál: Symposium přednášejících na Akademii sv. Alfonse

evropsky parlamentEvropský parlament nedávno přijal usnesení, které vyzývá všechny země EU, aby ratifikovaly Istanbulskou úmluvu - Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. Europoslanci tak ale zároveň odsouhlasili, že zabíjení nenarozených dětí nemá být považováno za formu násilí na ženách.

Číst dál: Evropský parlament: Ochrana nenarozených dětí je násilím na ženách

franz seelos9. dubna 2000 prohlásil Svatý otec Jan Pavel II. na náměstí sv.Petra ve Vatikánu za blahoslaveného kněze z kongregace Nejsvětějšího Vykupitele Franze Xavera Seelose.

Nový blahoslavený se narodil roku 1819 v německém městě Füssenu v diecézi Augsburg. Jako mladý bohoslovec se rozhodl vstoupit do kongregace redemptoristů a působit jako misionář v USA. Po noviciátu v Baltimore složil roku 1844 řeholní sliby a byl vysvěcen na kněze. Patřil k první generaci amerických misionářů, kteří působili ve velice obtížných podmínkách mezi přistěhovalci mnoha národností a položili základy pro život katolické církve v USA. K jeho duchovním vůdcům a spolupracovníkům patřil i jiný velký redemptorista - sv. Jan Nepomuk Neumann z jihočeských Prachatic.

Číst dál: Blahoslavený redemptorista Franz Xaver Seelos

Doporučujeme