webmisie

redemptoristé

On linesetkani

Kalendář výročí
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Bozi slovo youtube redemptoristepodcastweb  Diskusniportalwebmisie  Bohosluzbyzive PixTellerwebmisie na instagramu

redemptoristé v Čechách

08EucharistiewebKlement3Milí poutníci, zveme vás do Tasovic. Přijďte na svou osobní pouť případně pouť s vaší farností. Díky zlepšené zdravotní situaci otvíráme poutní sezonu a všichni jste v rodišti sv. Klementa vítáni.
Pokud si přejete pro Vaši skupinu odsloužit mši svatou, rádi budeme k dispozici. Je potřeba se jenom nahlásit e-mailem nebo telefonicky - kontakt naleznete ZDE.
Těšíme se na vás a na společnou modlitbu u sv. Klementa.
P. Josef Michalčík
 

Přidat komentář (0 Komentářů)
Vaclavyoutube PixTellerTuto neděli redemptoristé prožívají titulární slavnost  Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele.
P. Václav Hypius, provinciál redemptoristů provincie Bratislava-Praha, nám přiblížuje význam slavnosti Nejsvětějšího Vykupitele. 
 
 
 
Přidat komentář (0 Komentářů)
tornadoVyprošujme u našeho Pána milost a pomoc pro všechny, kteří jsou zasaženi přírodními živly, aby neztráceli naději a obdrželi pomoc pro život časný i věčný. Propojení s lidmi trpícími se děje v tajemném souznění s obětí Ježíše Krista, kdy také naše oběti a utrpení i vnější pomoc je záchranou pro naše trpící bližní.
Také si navzájem vyprošujme milost, abychom se obrátili k Bohu, změnili své hříšné jednání a přinášeli světu pokoj a mír Ježíše Krista.

Přes Diecézní charitu Brno mohou lidé posílat peníze na konkrétní účet nebo přispět dárcovskou DMS. Zájemci mohou přispívat na účet 4211325188/6800, variabilní symbol 2002. Přispět můžete také zasláním DMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS DCHB 30, 60  nebo 90. Více informací získají zájemci na webu charity.

 
Přidat komentář (0 Komentářů)
pout zen01V sobotu 19. června 2021 prožili poutnice ze středních Čech setkání se sv. Klementem Hofbauerem formou poutě do jeho rodiště v Tasovicích u Znojma. Nejdříve jim P. Josef Michalčík popovídal o životě a významu sv. Klementa v kostele, který nyní stojí na místě narození tohoto světce.
Poté se skupinka přesunula do farního kostela, kde byl kdysi sv. Klement pokřtěn. V rámci adorace Nejsvětější svátosti oltářní se ženy také vyzpovídaly.
Odpoledne se vydaly na cyklo pouť do nedaleké Dyje, kde prožili mši svatou, kterou celebroval P. Jan Sokulski. Ten také poutnicím po mši sv. popsal stručnou historii dyjského kostela.
Tato pouť byla první po delší době koronavirové pandemie. Všichni jste srdečně zváni ať už si chcete prožít soukromou pouť nebo pouť farnosti nebo skupinovou pouť s vašimi přáteli. Stačí se objednat ZDE e-mailem nebo telefonicky.

 
Přidat komentář (0 Komentářů)

Doporučujeme