webmisie

redemptoristé

podcastweb  Diskusniportalwebmisie  Bohosluzbyzive PixTellerwebmisie na instagramu

redemptoristé v Čechách

modlitba za jednotuVe dnech 18.-25.1. probíhá Týden modliteb za jednotu křesťanů. O co se jedná? Všichni křesťané ve „Velkém vyznání víry“ vyznávají jednu, svatou, katolickou (tj. všeobecnou, celosvětovou) a apoštolskou církev. Jenomže už v listech apoštolů je řeč o rozkolech (např. v 1. listě Korintským). Tady samozřejmě ještě nejsou míněny rozdělené církve, nýbrž rozmíšky uvnitř jednotlivých společenství. Později rozmíšky přešly v rozbroje mezi společenstvími nebo mezi dílčími církvemi; z toho nakonec vznikly velké dějinné rozkoly. V roce 1054 došlo ke konečnému oddělení východních církví, tzv. ortodoxních; v roce 1517 došlo při reformaci k rozdělení západní církve. Od té doby hovoříme o mnoha „církvích“ v jiném smyslu, totiž ve významu konfesí, o různých vyznáních. Tím se poselství Kristovo stává nevěrohodným.

Číst dál: Týden modliteb za jednotu křesťanů

Přidat komentář (0 Komentářů)
sv Josef01Plnomocné odpustky u příležitosti Roku sv. Josefa, vyhlášeného papežem Františkem
u příležitosti 150. výročí prohlášení sv. Josefa za patrona - ochránce všeobecné církve.
Apoštolským listem Patris corde („Otcovským srdcem“) papež František dne 8. prosince 2020 vyhlásil zvláštní rok zasvěcený svatému Josefovi, který potrvá od svátku Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince tohoto roku do 8. prosince roku 2021. Tímto rokem chce papež  připomenout 150. výročí vyhlášení svatého Josefa patronem všeobecné Církve.

Číst dál: Rok svatého Josefa a plnomocné odpustky vyhlášené papežem Františkem

Přidat komentář (0 Komentářů)
svicky zima
Často si naříkáme
na zlé časy.
Ale časy jsou jen tehdy zlé,
když lidé jsou zlí.
 
Dobré časy nespadnou z nebe.
Dobré časy si nemůžeme udělat sami.
Potřebujeme někoho,
kdo vidí dál, než my;
kdo vidí srdcem a ne prospěchem;
kdo vlévá lásku tam,
kde my už nemilujeme;
kdo dává naději tam,
kde už je jenom zoufalství.
Potřebujeme den co den
našeho milosrdného Ježíše.
 
Bůh tě vidí, ať jsi kdokoliv, vidí tě tak, jak jsi.
- Vidí tě a chápe tě.
- Ví, co je v tobě, zná všechny tvé myšlenky a city, tvé vlohy a přání, tvou sílu a tvou slabost.
- Vidí tě v den radosti i v den smutku.
- Cítí s tebou v tvých nadějích a zkouškách.
- Sdílí tvé úzkosti a vzpomínky, veškerý vzestup a pokles tvého ducha.
- Objímá a nese tě v náručí.
- Čte v tvých rysech, ať kvetou zdravím, nebo vadnou nemocí.
- Něžně hledí na tvé ruce a nohy, naslouchá tvému hlasu, tepu tvého srdce, ba i tvému dechu.
- Nemiluješ se více, než tě miluje On.
 
Požehnané prožití roku 2021 přejí redemptoristé
 
 
Přidat komentář (0 Komentářů)

Doporučujeme