webmisie

redemptoristé

podcastweb  Diskusniportalwebmisie  Bohosluzbyzive PixTellerwebmisie na instagramu
vizitace web end
V pondělí 30. dubna 2018 proběhla v klášteře redemptoristů vizitace místní komunity. Vizitaci vedl P. Václav Hypius, provinciál jednotky redemptoristů Bratislava-Praha, do které patří také klášter v Tasovicích. Druhým vizitátorem byl P. František Boldy, který je zástupcem P. Václava.

Vizitace je oficiální návštěvou vedení provincie, které v bratrském duchu zkoumá život, působení a misijní činnost svých členů, upozorní na nedostatky a povzbudí v tom, co je potřeba žít a uskutečňovat v duchu našeho zakladatele sv. Alfonse.

Dopoledne proběhlo setkání, na kterém si členové připomenuli své poslání, priority misijní činnosti a také naléhavé výzvy současnosti, které mají jistým způsobem zaměřit redemptoristickou činnost správným směrem.

Po obědě a modlitbě v kostele sv. Klementa, se vedení zajímalo o konkrétní činnost nás redemptoristů přímo ve farnosti, jaké možnosti skýtá pastorace na tomto místě. Přehodnotili jsme také nové výzvy, které mohou prohloubit poznání Ježíše Krista a srozumitelným způsobem hlásat evangelium nejenom pro věřící, ale také nevěřící, kteří zde žijí.

Na závěr vizitace jsme společně s farníky prožili eucharistii. Hlavním celebrantem byl P. František a v homilii nás povzbudil k pokornému následování Krista P. Václav, když připomenul, že veškerý úspěch misijní činnosti je pouze tajeným působením Boží milosti a že jedině našemu Pánu náleží veškerá čest, chvála a dík za jeho lásku a dobrotu.

Děkujeme P. Václavovi a P. Františkovi za živý zájem o to, co se tady děje a co se může ještě uskutečnit. Věříme, že společně s vámi, našimi farníky, budeme dál vytvářet společenství těch, kteří si pomáhají ve víře a zároveň budeme radostnějšími svědky Ježíše Krista pro naše nevěřící bližní.

Pin It

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Doporučujeme

   

 

 


Nejčtenější články