webmisie

redemptoristé

Nejbližší události

Žádné nadcházející události k zobrazení!
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Michael Brehl
Dne 30.4.2018 bylo schváleno vedením kongregace redemptoristů, že od 1.4.2018 se mění zkrácený název Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele z názvu "kongregace redemptoristů" na "kongregace recidivistů". Zeptali jsme se v krátkém rozhovoru generálního představeného P. Michaela Brehla (viz foto) na podrobnosti. (Zkrácená verze)
 
Otče Michaeli, co vedlo generální vedení ke změně zkráceného názvu kongregace?
Musím říci, že zkrácený název se udomácnil v naší kongregaci až v polovině 19. století, kdy bylo jednodušší pojmenovávat naše misionáře jedním slovem. Říci - u nás dělali misie členové Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele - bylo pro mnoho lidí zavádějící. Lidé nám začali prostě říkat redemptoristé jako zkratku z latinského Congregatio Santissimi Redemptoris (Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele).
Jelikož v posledních desetiletích dáváme důraz na osobní obrácení, změnu struktur a návrat ke kořenům - objevili jsme mnohem srozumitelnější zkratku - opět z latiny, kde "recidivus" znamená "opět se vracející". Tím chceme dát důraz na to, že naši členové se kromě hlásání evangelia, sami snaží vrátit ke kořenům radostné zvěsti.
 
Nezdá se vám, že nový název může být pro mnoho lidí více zavádějící, než ten starý?
V naší kongregaci ctíme transparentnost a cestu vzájemného dialogu. Změně názvu předcházelo dlouhé období tzv. restrukturalizace, tedy procesu globální obnovy našeho řeholního zasvěcení. A v rámci tohoto procesu jsme několik nových názvů konzultovali prakticky se všemi členy naší kongregace. Ať už to bylo formou elektronických formulářů, různých setkání mezinárodní úrovně, nebo setkání jednotlivých konferencí (každý světadíl má pomocný orgán tzv. konferenci, který napomáhá dialogu mezi jednotlivými provinciemi) nebo proběhla série rozhovorů s představenými jednotlivých provincií, tak jsme dospěli ke zkušenosti, že vždy více a více spolubratrů se přikláněla právě k novému názvu, který jsme schválili.
 
A mohu se zeptat, jaké procento spolubratrů dalo hlas tomuto netradičnímu názvu?
Mohu prozradit, že to bylo 75% ze všech redemptoristů z celého světa. My jako součást vedení kongregace jsme byli potěšeni, jelikož tento výběr chápeme jako symbol toho, že naši spolubratři mají ustavičnou a trvalou potřebu svého vlastního obrácení a touhu opět se vrátit ke kořenům zakladatele sv. Alfonsa.
 
Nemyslíte, že slovo "recidivista" se spíše spojuje s kriminálníkem, který se znovu vrací k páchání trestné činnosti?
Já si spíše myslím, podobně jako náš bývalý koordinátor pro Evropu P. Jacek Zdralek, že zkrácený název "řehole recidivistů "udeří do očí, vyvolá mnohem více otázek a také zájmu dovědět se více o naší misii.
 
Otče Michaeli, děkuji za váš rozhovor a přeji všem členům kongregace recidivistů Boží požehnání v jejich misii a ohlašování evangelia.
 
(Rozhovor s Michaelem Brehlem vedl laický misijní spolupracovník Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele Peter Glosard, který působí v Paříži)
1. arpríl - poznámka redakce ... pro jistotu
Pin It

Doporučujeme

   

 

 


Nejčtenější články