webmisie

redemptoristé

podcastweb  Diskusniportalwebmisie  Bohosluzbyzive PixTellerwebmisie na instagramu

Novinky

lide Duch svatyBoží slovo je živé slovo živého Boha. Hledejme v něm neustále pravdu života, prohlubujme poznání reálné Boží lásky k nám, formujme své svědomí podle Božího slova a přizpůsobujme podle něj svůj život. Tak nalezneme cestu pokoje a věčného života.
Duchovní slovo - P. Krzysztof Strzelczyk

Přidat komentář (0 Komentářů)
smir s tvorstvem01Skrze ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Krista se otevřela cesta smíření člověka s Bohem. Duch svatý nás vybízí, abychom se se všemi lidmi dobré vůle zapojili do neúnavného úsilí o spravedlnost a pokoj, aby země byla předobrazem domova, který nás jednou čeká.
Duchovní slovo - P. Jozef Novák

Přidat komentář (0 Komentářů)
obraceniPavel promluvil k lidu: "Já jsem Žid. Narodil jsem se v Tarsu v Kilíkii, ale vyrostl jsem tady v tom městě, a přesně jsem byl vychován, jak to žádá otcovský zákon, ve škole u Gamaliela. Moje horlivost pro Boha byla veliká, jak je tomu u vás dodneška. Proto jsem pronásledoval toto učení až na smrt: dával jsem spoutat a do vězení zavírat muže i ženy. To mi může dosvědčit i velkněz a celá rada starších.
Od nich jsem také dostal listy pro bratry v Damašku a odebral se (tam), abych i odtamtud přivedl svázané (křesťany) do Jeruzaléma k potrestání.

Číst dál: Boží světlo v našem životě - obrácení sv. Pavla

Přidat komentář (0 Komentářů)
EucharistieVe svátosti smíření Kristus zcela obnovuje naše srdce svou láskou, kterou ukázal na kříži. Ve svém zmrtvýchvstání nás vede k novému životu. Využívejme možnost zpovědi, ve které zároveň dostáváme dar žít v hlubším sjednocení s Bohem.
Duchovní slovo - P. Jan Kuník

Přidat komentář (0 Komentářů)

Podkategorie

Doporučujeme